Organiseer zorg in de buurt

Met dank overgenomen van J. (Jetta) Klijnsma i, gepubliceerd op donderdag 23 augustus 2012, 10:33.

Foto Flickr / Jasleen Kaur

Betaalbare en goede zorg dicht bij huis. Daar staat de Partij van de Arbeid voor. Door te investeren in 10.000 extra wijkverpleegkundigen en 1.000 lokale zorgcentra houden we de zorgkosten in de hand en verbeteren we de kwaliteit van de zorg. Dat staat in een masterplan dat ik vandaag presenteer.

De kosten van de zorg zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. Sinds 2000 zijn de zorguitgaven per Nederlander bijna verdubbeld, met stijgende zorgpremies tot gevolg. Daarnaast heeft de marktwerking in de zorg de afgelopen jaren tot flinke prijsstijgingen geleid.

Door de zorg lokaal te organiseren pakken we verspilling aan. Hierbij voorziet de PvdA een grote rol voor wijkverpleegkundigen en zorgcentra. Deze centra combineren eerstelijnszorg, huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, diëtisten, tandartsen, wijkverpleegkundigen en andere beroepen in één gebouw en zorgen op die manier voor betere samenwerking in de zorg.

De inzet van wijkverpleegkundigen leidt tot een forse kostenbesparing. Deze verpleegkundige kan snelle zorg op maat leveren, waardoor opname in een ziekenhuis of verpleeghuis lang niet altijd meer nodig is. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, want specialistische tweedelijnszorg is ontzettend duur.

Ook kunnen wijkverpleegkundigen ervoor zorgen dat mensen langer gezond blijven, waardoor ze minder zorg nodig hebben. Op deze manier bespaart iedere wijkverpleegkundige 18.000 euro per jaar.

De zorg wordt steeds grootschaliger en onpersoonlijker. De menselijke kant van de zorg raakt ondergeschikt, terwijl de kosten alleen maar stijgen. De PvdA wil geen op winst gerichte zorg. Er moet dan ook een einde komen aan de concurrentiestrijd tussen zorgverzekeraars, die prijsopdrijvend werkt.

Mensen hebben behoefte aan goede zorg dicht bij huis. Door te investeren in zorgcentra en nieuwe wijkverpleegkundigen kunnen mensen langer thuis blijven wonen, is kwalitatief goede zorg altijd dichtbij en zijn we ook nog goedkoper uit.

Het hele zorgplan vind je hier (pdf).