Wetenschappelijke en menselijke integriteit. Een hommage aan Arie de Froe - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 7 augustus 2020
kalender

Wetenschappelijke en menselijke integriteit. Een hommage aan Arie de Froe

Kalender
datum 30 oktober 2012 10:15
plaats Gemeente Amsterdam
locatie KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam. Toon locatie
aanwezigen M.J. (Job) Cohen i, J. (Joop) Goudsblom, H.U. (Hans Ulrich) Jessurun D'oliveira, A.J.F. (André) Köbben, E.E. (Eberhard) van der Laan i, B.P.F. Jacobs i e.a.
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) i

De keuzes van Arie de Froe kunnen ook nu een moreel baken zijn voor onderzoekers in de discussie rond ethische dilemma’s en kantelpunten betreffende het gebruiken/misbruiken van wetenschap voor goede/slechte doeleinden, met de nadruk op actuele gevallen. Maar wat zijn de gevolgen hiervan in een tijd waarin wetenschap niet meer als een onverbiddelijke autoriteit wordt gezien? Wanneer is de wetenschappelijke integriteit in strijd met algemene regels van menselijke integriteit, zoals die bijvoorbeeld neergelegd zijn in de verdragsteksten omtrent de mensenrechten? Sprekers uit diverse wetenschapsgebieden trachten deze vragen vanuit hun expertise te beantwoorden.

Het symposium, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), is voorbereid door een commissie bestaande uit Abram de Swaan (voorzitter), Louise Fresco, Joop Goudsblom en Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira.

 

Programma

 

10.15 uur

Ontvangst

10.45 uur

Welkomstwoord door Pearl Dykstra, vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Begroeting door de ochtendvoorzitter, Job Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam

Opening door Dymph van den Boom, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam

Inleiding door Abram de Swaan, voorzitter voorbereidingscommissie

Arie de Froe - wetenschapper in dienst van de goede zaak, door Jaap Cohen, historicus en onderzoeker, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Arie de Froe's subversieve wetenschapsbedrijf: een herinnering, een reflectie, door Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira, emeritus hoogleraar migratierecht, Universiteit van Amsterdam

Een opeenstapeling van toevalligheden, door André Köbben, emeritus hoogleraar culturele antropologie, Universiteit Leiden

Rassen. Waan of Werkelijkheid?, door Machteld Roede, antropobioloog en voormalig universitair docent, Universiteit Maastricht

12.45 uur

Lunchpauze

Begroeting door de middagvoorzitter, Marcel Levi, hoogleraar geneeskunde en voorzitter Raad van Bestuur, Academisch Medisch Centrum

Communiceren over klimaatverandering; laveren tussen inhoud, emotie en uiteenlopende belangen in het publieke debat, door Appy Sluijs, paleoklimatoloog en onderzoeker, Universiteit Utrecht

Kromme tenen en een rechte rug: beveiligingsproblemen in de ICT, door Bart Jacobs, hoogleraar veiligheid en correctheid van software, Radboud Universiteit Nijmegen

Muzikaal intermezzo door Ensemble Judique, bestaande uit Dominique Vleeshouwers (percussie) en Julia Weeda (viool). Zij spelen The Room of the Saints van Gerard Brophy plus enkele improvisaties

14.45 uur

Pauze

Plenaire discussie onder leiding van Marcel Levi

Sluiting door Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam

16.45 uur

Borrel

Organisatie

Afdeling Genootschap


1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...