Stimuleer innovatie van eigen bodem

Met dank overgenomen van M.H.P. (Martijn) van Dam i, gepubliceerd op maandag 20 augustus 2012, 10:34.

Foto Flickr / FaceMePLS

Wanneer de overheid innovatieve producten aanschaft zou zij in eerste instantie moeten kijken naar het aanbod in Nederland. Ik ben dan ook ontstemd door het bericht dat de provincie Friesland de aanbesteding van elektrische bussen heeft toegewezen aan een Chinese busbouwer. Er is hier duidelijk sprake van oneerlijke concurrentie, want de Chinese overheid is mede verantwoordelijk voor de financiering.

Mijn collega Jacques Monasch en ik willen dat de minister actie onderneemt en de provincie aanspoort om het aanbestedingsproces opnieuw uit te voeren. Het Chinese bedrijf in kwestie zou niet langer kans mogen maken op een nieuwe aanbesteding. Daarvoor zijn de belangen van de Nederlandse industrie te groot.

De Partij van de Arbeid wil de Nederlandse economie versterken. Daarbij hoort een overheid die vooruitstrevende maakindustrie stimuleert door te investeren in het opleiden van technici. Voorrang geven aan innovatieve Nederlandse bedrijven is hier eveneens onderdeel van. Door producten te bestellen bij deze ondernemingen creëren we groei en banen.

Nederland zou niet alleen een kennisland moeten zijn waar innovatieve producten bedacht worden, maar ook een maakland waar dergelijke producten worden gefabriceerd. Kennis- en kapitaalintensieve producten als elektrische bussen zijn hier bij uitstek een goed voorbeeld van.

Onze vragen aan de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie lees je hier:

  • Bent u bekend met het bericht ‘Friese droombusorder gaat naar…China’*?
  • Bent u ervan op de hoogte dat Nederland dankzij stevige investeringen in innovatie één van de koplopers is als het gaat om de ontwikkeling van elektrische bussen? Bent u het met de PvdA-fractie eens dat het goed zou zijn als de geïnvesteerde innovatiegelden gaan renderen door verkoop van deze bussen?
  • Bent u het met de PvdA-fractie eens dat de overheid een ondersteunende rol zou kunnen spelen door als (eerste) klant innovatieve producten te kopen bij Nederlandse bedrijven?
  • Bent u het met de PvdA-fractie eens dat het nogal wrang is dat de provincie Friesland haar geld overmaakt aan een Chinees bedrijf en niet aan de Nederlandse producent van elektrische bussen die nota bene een fabriek in Heerenveen heeft staan?
  • Kunt u bevestigen dat het Chinese bedrijf dat de aanbesteding gewonnen heeft forse staatssteun ontvangt van de Chinese overheid? Bent u het in dat geval met de leden van de PvdA-fractie eens dat er dan sprake is van oneerlijke concurrentie?
  • Bent u bereid de provincie Friesland te verzoeken, of indien mogelijk zelfs op te dragen door vernietiging van het aanbestedingsbesluit, de aanbesteding over te doen en het Chinese bedrijf uit te sluiten vanwege de oneerlijke staatssteun?
  • Bent u het met de PvdA fractie eens dat Nederlandse overheden bij het kopen van innovatieve producten in de eerste plaats naar het aanbod van Nederlandse bedrijven te kijken wanneer die kwalitatief niet onder doen voor andere aanbieders of zelfs voorop lopen?

*De Volkskrant, 17 augustus 2012