Geen wietpas maar een wietwet

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op zaterdag 18 augustus 2012, 11:02.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

De Partij van de Arbeid wil de bestaande coffeeshops vervangen door zogeheten wietwinkels. Deze verkooppunten van cannabis worden legale ondernemingen, maar moeten straks wel voldoen aan duidelijke en strenge regels. Zo wordt wiet legaal, moet iedereen, ook buitenlanders, van 18 jaar en ouder toegang krijgen, zijn de winkels vergunningsplichtig en moeten de eigenaren net als bij tabaks- en drankwinkels btw en accijns gaan afdragen. Daarmee verdwijnt de wietpas.

Dit zijn de belangrijkste punten uit het plan voor de wietsector dat ik vandaag presenteer in Maastricht.

Sinds de invoering van de wietpas door het kabinet-Rutte ondervinden omwonenden van coffeeshops veel meer overlast van coffeeshops dan voorheen. De handel is door de invoering van de wietpas deels naar de straat verplaatst en is minder zichtbaar voor politie en gemeenten, waardoor de criminaliteit is toegenomen. Juist door de teelt en verkoop van de wiet te legaliseren en te reguleren, kan de sector uit de schimmige wereld van de criminaliteit worden gehaald.

De praktijk toont dat de behoefte aan wiet bestaat en dat die niet verdwijnt door wiet geheel te verbieden. Beter is het om de sector aan streng toezicht te onderwerpen. Wij willen de wiet uit de Opiumwet halen en in een eigen Wietwet onderbrengen. De teelt, handel en verkoop van cannabis moetstrikt worden gereguleerd. Daarbij nemen we de Drank- en Horecawet of Tabakswet als voorbeeld.

In de Wietwet komt onder meer te staan dat de teelt wordt gereguleerd en hoe hoog het gehalte aan THC (de werkzame stof) mag zijn en worden er eisen gesteld aan de verpakking. Ook komt er betere voorlichting aan jongeren. Verder worden er eisen gesteld aan de locatie en worden wietwinkels vergunningsplichtig. Wat de PvdA betreft mogen winkeleigenaren vooraf gescreend worden. Het toezicht ten slotte vindt plaats door de Voedsel- en Warenautoriteit.

Links