Ontbied de Russische ambassadeur

Met dank overgenomen van T. (Tofik) Dibi i, gepubliceerd op dinsdag 7 augustus 2012.

GroenLinks stelt vandaag schriftelijke vragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken over de zorgwekkende trend in onder andere Rusland om de vrijheid van meningsuiting vergaand in te perken. Pussy Riot is daar een van de vele voorbeelden van. GroenLinks wil veel meer volume wanneer mensen monddood worden gemaakt die streven naar vrijheid en democratie.

alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Tofik Dibi

1.

In hoeverre acht u uzelf succesvol in het bereiken van uw doelstellingen op het speerpunt vrijheid van meningsuiting en religie binnen het thema mensenrechten?

2.

Wat heeft u de afgelopen tijd bijvoorbeeld ondernomen in de arrestaties en detinering van Anton Suryapin in Wit Rusland1 en Mouad Belghouat in Marokko2?

3.

Bent u bekend met de rechtszaak tegen Pussy Riot in Rusland wegens het zingen van een protestlied in een kerk3?

4.

Deelt u de mening dat de reactie van de Russische autoriteiten schandalig en disproportioneel is, aangezien de bandleden van Pussy Riot maandenlang onder deplorabele omstandigheden in voorarrest zijn gehouden en hun mogelijk geen eerlijk proces wordt toegedaan?

5.

Bent u bereid om de Russische ambassadeur te ontbieden om te protesteren tegen deze inperking van de vrijheid van mening van de bandleden van Pussy Riot en de trend in Rusland om de vrijheid van meningsuiting steeds verder in te perken via wetgeving en andere middelen? Bent u bereid op deze manier de vele andere overheden en NGO’s te steunen in hun strijd voor eerbiediging van dit internationaal erkende mensenrecht? Zo nee, waarom niet?

6.

Bent u bereid lady Ashton, EU hoge commissaris voor de mensenrechten, te bewegen een diplomatiek signaal af te geven dat de EU de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft en zich grote zorgen maakt over de verschillende maatregelen die Rusland neemt om deze in te perken? Zo nee, waarom niet?

1http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/belarus-urged-release-teddy-bear-free-speech-activist

2http://www.rnw.nl/africa/bulletin/jailed-pro-reform-morocco-rapper-hunger-strike

3 http://freepussyriot.org/