1F

Met dank overgenomen van T. (Tofik) Dibi i, gepubliceerd op woensdag 8 augustus 2012.

De 1F-problematiek is een complexe materie die politiek en maatschappij met een moeilijk dilemma confronteert. Enerzijds mag Nederland geen vluchtoord zijn voor oorlogsmisdadigers. Anderszijds zijn mensen onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Het dilemma komt in al haar rauwheid naar voren in het verhaal van de familie Akbari uit Leek. De familie heeft vandaag van minister Leers te horen gekregen dat zij na 13 jaar verblijf in Nederland moet vertrekken naar Afghanistan.

Daarom de volgende vragen van GroenLinks, PvdA en D66.

Schriftelijke vragen van het lid Dibi (GroenLinks), het lid Schouw (D66) en het lid Dijksma (PvdA) aan de minister voor Integratie, Immigratie en Asiel over een (voorlopige) stop op uitzetting vreemdelingen met een 1F-status

  • Bent u bekend met het bericht ‘Afghaanse familie moet terug’ (Nederlands Dagblad, 8 augustus)?
  • Kunt u zich uw uitspraak herinneren waarin u stelde dat het beleid omtrent 1F-zaken ‘een zaak is voor mijn opvolger’, mede ingegeven door het feit dat het Europese Hof zich nog moet uitspreken over dertig van deze zaken en deze uitspraken van invloed zijn op het te voeren 1F-beleid (AO Asiel en Terugkeer van 20 juni 2012)? Zo ja, wat betekent deze uitspraak voor de wijze waarop u omgaat met 1F-zaken?
  • Wat is uw reactie op de brief van 2 juli jl. van 30 burgemeesters die zijn geconfronteerd met de uitwerking van het 1F-beleid en bij u aandringen om een oplossing te vinden voor ‘de onmogelijke consequenties die nu (zijn) ontstaan als gevolg van het Nederlandse 1F-beleid?
  • Deelt u de mening dat de behandeling van 1F-zaken, mede gezien het dringende verzoek van de burgemeesters, moet worden opgeschort totdat het Europese Hof zich over de voorliggende zaken heeft uitgesproken en uw opvolger en de nieuwe Kamer zich hebben kunnen buigen over het te voeren 1F-beleid? Zo nee, waarom niet en bent u bereid de betreffende families over uw afweging te informeren? Zo ja, bent u bereid de families spoedig te informeren over wat deze beslissing voor hen betekent?