#zorguur over eigen regie

Met dank overgenomen van L.G.J. (Linda) Voortman i, gepubliceerd op dinsdag 14 augustus 2012.

GroenLinks is een groot voorstander van eigen regie voor de mensen die zorg nodig hebben. Door zorg aan te passen aan het leven van de cliënt in plaats van andersom kunnen mensen de zorg beter inpassen in hun leven en hebben ze meer keuzevrijheid. Daarom heb ik me ook enorm ingezet voor het persoonsgebondenbudget (pgb). Ik ben er trots op dat we in het Lenteakkoord hebben bereikt dat het pgb voor meer mensen terugkomt.

Maar ik wil meer: wat mij betreft is de gehele zorg gebaat bij meer eigen regie. Daarover praat ik graag met jullie verder in m'n volgende #zorguur op Twitter op donderdag om 17 uur.

Aandachtspunten kunnen zijn:

Pgb en zin

Zelfs als de bomen tot in de hemel zouden groeien, er geen tekort aan handen aan het bed zou zijn en geld geen enkele rol zou spelen zou het pgb wat mij betreft een belangrijke rol in ons zorgstelsel hebben. Er zullen immers altijd mensen zijn die helemaal zelf de hand willen hebben in hun zorg. Hoe maken we het pgb en zorg in natura tot gelijkwaardige alternatieven? Wat kan er verbeterd worden aan het pgb?

Pgb in de zorgverzekeringswet en de WMO

Het pgb bestaat nu in de AWBZ en in sommige gemeenten in de WMO. Straks gaat de begeleiding over naar de gemeenten. Wat GroenLinks betreft bepaalt de cliënt of hij of zij begeleiding in pgb of zorg in natura krijgt, niet de gemeente. Wat vinden jullie hiervan? Wat is er nog meer nodig? En hoe staan jullie tegenover een pgb in de zorgverzekeringswet?

Eigen regie en zorg in natura

Ook voor wie het pgb niet geschikt is, moeten er meer mogelijkheden zijn om eigen regie te voeren. Welke mogelijkheden zijn daarvoor binnen zorg in natura? Wat kunnen zorginstellingen en cliënten doen om de zorg meer toe te snijden op de behoeftes van hun cliënten?

Ik ben erg benieuwd naar jullie mening over deze punten en hoor graag wat jullie verder in willen brengen op dit thema.

Tot donderdag, 17 uur!