Inspirerend eerste #zorguur op twitter

Met dank overgenomen van L.G.J. (Linda) Voortman i, gepubliceerd op maandag 13 augustus 2012.

lindavoortman

Wat een geweldige avond was het! Ongeveer zestig mensen namen donderdagavond deel aan de twitterdiscussie over huisartsenzorg en een onbekend aantal mensen bleek mee te kijken. En dat leverde veel ideeën op. Sommige punten vergen nog nader nadenken, anderen zijn volgens mij direct in te voeren. Daar ga ik dus mee aan de slag. Hier staat een verre van volledige lijst.

 • Zorg dichterbij brengen: wat kan van de tweede naar de eerste lijn?

  Veel zaken die nu door specialisten uitgevoerd worden kunnen huisartsen prima overnemen. Zo kunnen ze standaard zaken als oren uitspuiten, moedervlekken weghalen, eczeembehandelingen overnemen. Veel huisartsen doen dat al. De vraag is dus eigenlijk vooral hoe je bereikt dat mensen voor deze behandelingen ook naar de huisarts gaan in plaats van naar de specialist. Ik vond de suggestie van één tarief voor een bepaalde behandeling, in plaats van een hoger tarief in de tweede dan in de eerste lijn heel interessant. Daar ga ik mee aan de slag!

 • Taakherschikking doorzetten

  Wanneer de huisarts er extra taken bij krijgt, zul je ervoor moeten zorgen dat zijn of haar totale pakket lichter wordt. Opheffen van de numerus fixus kan tot meer huisartsen leiden, maar dat is in ieder geval niet genoeg. Daarom is de inzet van gespecialiseerde verpleegkundigen belangrijk. Nu gebeurt dat al via reuma-consulenten, diabetesverpleegkundigen etc. GroenLinks is een voorstander van taakherschikking. Ik ga kijken welke verdere mogelijkheden daarvoor zijn.

 • Meer aandacht voor ict

  Wellicht komt het omdat de discussie via een sociaal medium verliep, maar verschillende mensen opperden dat ict ook een grotere rol kan spelen in de huisartsenzorg. Zo kan betrouwbare info op internet voorkomen dat mensen ten onrechte naar de dokter gaan. Via skype spreekuren of email kunnen kleinere zorgvragen behandeld worden. Zo blijft er meer tijd over voor het echte spreekuur waar dan de grotere zorgvragen aan de orde kunnen komen. Natuurlijk moet je altijd rekening blijven houden met mensen die geen internet hebben.

 • Meer mogelijkheden voor spreekuren in de avond of het weekend?

  Hier waren de meningen verdeeld over. Iedereen wil wel een huisarts die ook 's avonds of in het weekend beschikbaar is, ook voor niet-acute zaken, maar op mijn vraag of we daar extra voor willen betalen bleef het stil. Wel waren veel mensen voorstander van het verminderen van het beroep op spoedeisende hulpposten en de huisartsenposten in ziekenhuizen. Ik hou me aanbevolen voor suggesties hoe we dat kunnen bewerkstelligen.

Ik hou jullie op de hoogte van vervolgstappen!

Het volgende #zorguur vindt donderdag 16 augustus plaats om 17 uur.

Dat zal gaan over 'eigen regie in de zorg'.

Ik zal uiterlijk woensdag een aftrap doen die dan op mijn blog en mijn facebookpagina zal komen te staan.