10 augustus 2012

Met dank overgenomen van E. (Esther) Ouwehand i, gepubliceerd op vrijdag 10 augustus 2012.

Gisteren en vandaag heb ik een tocht gemaakt langs duurzame landbouwpioniers in de omgeving van Deventer en Zutphen. Mooie voorbeelden, die inspiratie bieden voor de ontwikkeling van duurzame landbouw op andere plekken in Nederland!

Gisteren bezocht ik met de Partij voor de Dieren- werkgroep Overijssel het centrum voor lokale economie ‘Hof van Twello’. Hier telen innovatieve stadslandbouwers gewassen en streekproducten in een natuurlijk landschap. Zij verkopen de oogst in een uitgebreide streekwinkel. GertJan Jansen, de oprichter van Hof van Twello, liet ons zien dat duurzaam produceren voor de lokale markt tal van voordelen biedt: een natuurlijk landschap vol biodiversiteit, burgers die weer betrokken raken bij de teelt van hun voedsel en werkgelegenheid in plaats van verschraling, anonieme bulkproductie en verlies van arbeidsplaatsen.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Esther Ouwehand
 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Esther Ouwehand

Foto's: Aagje Wijnja

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog PvdD
 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Esther Ouwehand

Foto's: Benny Pieters

’s Middags bezochten we stichting ‘Buitengewone Varkens’. De stichting werkt toe naar een doorbraak in de varkenshouderij. De varkens leven in familiegroepen in een bos of op een akker, hebben ruimte voor natuurlijk gedrag en kunnen slapen in een hut met ruim stro. We bezochten 'De Kraamkamer' in Noordijk, de locatie waar de zeugen bevallen van hun biggetjes. Daar was het een drukte van belang: eergisteren zijn er 7 biggetjes geboren! Dit staat in schril contrast met honderden biggetjes die de afgelopen dagen om het leven kwamen door de branden in de varkensstallen in Gelderland. Bij de brand in Aalten stierven eergisteren 300 biggetjes en bij een brand in Achter-Drempt kwamen gisternacht 700 biggetjes en 32 zeugen om het leven. Marianne Thieme heeft gisteren Kamervragen gesteld en eist opheldering van het Kabinet over waarom het nog steeds geen uitvoering geeft aan de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren om strengere regels op te stellen voor de brandveiligheid van stallen. De afgelopen vijf jaar stierven bijna 1 miljoen dieren door stallenbranden. Het provinciale bestuur legt de intensieve veehouderij nog altijd geen strobreed in de weg. Daar hebben de dieren onder te lijden, net als de unieke Overijsselse natuurgebieden zoals de Borkeld.

Waarom nog die talloze potdichte (mega)stallen in het Overijsselse landschap, als het ook anders kan?

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Esther Ouwehand
 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Esther Ouwehand
 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Esther Ouwehand
 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Esther Ouwehand

Morgen deel twee van mijn bezoek aan de duurzame pioniers!