Informeer burgemeester over komst ex-zedendelinquent

Met dank overgenomen van K. (Khadija) Arib i, gepubliceerd op donderdag 9 augustus 2012, 17:02.

De burgemeester heeft als taak om de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente te bewaken. Daarbij hoort dat hij goed op de hoogte is van de risico’s die er in zijn gemeente zijn. Daarbij hoort dus ook dat hij weet welke wonen potentieel gevaarlijke ex-delinquenten in zijn gemeente wonen. Om die reden wil ik dat de staatssecretaris de wet- en regelgeving zodanig aanpast dat de burgemeester hiervan altijd op de hoogte is.

Van de Eindhovense pedoseksueel Sytze van der V. werd deze week bekend dat hij permanent onderdak gevonden heeft in Gelderland. De burgemeester van de gemeente in kwestie was hierover niet geïnformeerd, met als risico dat hij niet garant kan staan voor de veiligheid van bewoners.

Natuurlijk verdient iemand die een straf achter de rug heeft een tweede kans. Dat geldt ook voor ex-zedendelinquenten. Maar dat staat niet in de weg dat ook voorkomen moet worden dat iemand opnieuw slachtoffers maakt.

Van ex-zedendelinquenten is bekend dat het risico op recidive groot is. Dat de gevolgen van hun daden voor de slachtoffers zeer ernstig zijn, is uiteraard ook bekend. Daarom moeten burgemeesters altijd op de hoogte worden gebracht van het feit dat er een ernstige ex-zedendelinquent in hun gemeente woont.

De Partij van de Arbeid wil dat dit ondubbelzinnig wettelijk wordt vastgelegd. De burgemeester kan dan met inachtneming van alle belangen, in de eerste plaats die van de slachtoffers, en in overleg met alle betrokken instanties zorg dragen voor de veiligheid in zijn gemeente.

Het is ook in het belang van de ex-zedendelinquent dat de gemeente volledig geïnformeerd is. De gemeente kan zo voldoende begeleiding en hulp bieden, wat de veiligheid van de omgeving eveneens ten goede komt.

Mijn vragen aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie lees je hier:

 • 1. 
  Kent u het bericht “Pedo vindt huis in Gelderland”*?
 • 2. 
  Is het waar dat Sytze van der V. zelf een woning heeft geregeld zonder dat de reclassering daarbij betrokken was? Zo ja, is de reclassering inderdaad achteraf door Van der V. zelf op de hoogte gesteld? Zo nee, wat is er dan niet aan dat bericht?
 • 3. 
  In het waar dat de rechter heeft bepaald dat de reclassering de gemeente niet mag informeren over de woonplaats van Van der V. als er aanwijzingen zijn dat de burgemeester hem een gebiedsverbod wil opleggen? Zo ja, deelt u dan de mening dat het niet op de hoogte stellen van de burgemeester hem kan hinderen in zijn taken ten aanzien van de openbare orde en veiligheid? Zo, nee wat is er dan niet waar?
 • 4. 
  Herinnert u zich uw eerdere toezeggingen in verschillende debatten en antwoorden op vragen dat u de burgemeester altijd geïnformeerd dient te worden over de vrijgelaten ernstige ex-zedendelinquenten die in hun gemeente komen wonen? Zo ja wat is van deze toezegging waard als blijkt dat Sytze van der V. zich huisvest zonder dat de burgemeester ervan wist?
 • 5. 
  Wat is precies de huidige procedure met betrekking tot huisvesting van vrijgelaten ex-zedendelinquenten? Wie informeert wie? Wie is eindverantwoordelijk?
 • 6. 
  Hebt u een beeld van de tot nu toe vrijgekomen ex-zedendelinquenten en hun verblijfplaats? Weet u of het toezicht op deze ex-delinquenten waterdicht is geregeld? Is in al deze gevallen de burgemeester op de hoogte?
 • 7. 
  Loopt de proef Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ), voorheen de pilot Bestuurlijke Informatie Gemeenten inzake Ex-gedetineerden, nog? Zo ja, wat is de stand van zaken? Hoeveel gemeenten doen aan deze proef mee? Zo nee, waarom niet?
 • 8. 
  Bent u bereid de wet- en regelgeving zodanig aan te passen dat burgemeesters altijd op de hoogte worden gesteld indien er een ernstige ex-zedendelinquent in hun gemeente woont of komen wonen? Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
 • Trouw, 7 augustus 2012