Bescherm medewerker GGZ

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 7 augustus 2012, 13:32.

De Partij van de Arbeid vindt dat alle medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (GGZ), van verpleegkundigen tot begeleiders, meer en beter ondersteund moeten worden tegen agressie op de werkvloer door patiënten. Ook moeten ze meer zeggenschap krijgen bij de behandeling. Neem de professionals op de werkvloer serieus.

Verpleegkundigen luiden de noodklok en zijn een petitie gestart. Ze willen beter beschermd worden tegen agressieve patiënten en hun familie. Zeven op de tien verpleegkundigen hebben te maken gehad met verbale en twee op de vijf met fysieke agressie.

Er is onlangs een convenant 'tegen agressie op de werkplek' gesloten. Dit vinden de verpleegkundigen tandeloos en te vrijblijvend. Er missen concrete doelen en een verplichtend karakter, en daarom luiden ze de noodklok.

Dit is in korte tijd al de tweede keer dat medewerkers uit de GGZ zich onvoldoende betrokken voelen bij het sluiten van een convenant. Dat baart mij grote zorgen. Medewerkers in de GGZ doen zwaar werk bij mensen die soms zo ziek zijn, dat ze niet inzien dat ze zorg nodig hebben. Waardering door patiënten is als gevolg van sommige ziekte beelden niet vanzelfsprekend.

Agressie is soms onderdeel van het ziektebeeld, maar moet zover kan worden voorkomen. Bijvoorbeeld door voldoende en goed opgeleid personeel. Door de bezuinigingen staat dit keihard onder druk, waardoor agressie niet afneemt, maar juist kan toenemen.

Er is voldoende en goed opgeleid personeel nodig in de strijd tegen agressie. Ik wil weten of dit wel zo is, na de voorgenomen megabezuiniging.

Ik heb de minister ook gevraagd of ze het actieplan tegen 'agressie op de werkvloer' dwingend wil maken. De cijfers moeten openbaar worden. Net zoals bij terugdringen drang en dwang. Door de doelen meetbaar te maken, zal er meer bewustzijn zijn en blijven bij de instelling, van de bedrijfstop tot op de werkvloer.

Zorg is mensenwerk, daarom moeten we zuinig zijn op medewerkers in oa de GGZ. Tot slot wil ik weten of het klopt dat de medewerkers onvoldoende worden betrokken en hoe dit dan kan w

Mijn Kamervragen aan de minister van VWS:

  • Bent u bekend met het bericht ‘verpleegkundigen in ggz zijn geweld beu’ (Telegraaf 7 augustus 2012)
  • Bent u het met de PvdA fractie eens dat het actieplan tegen agressie op de werkvloer een dwingend karakter moet krijgen, net zoals het actieplan om dwang en drang in de GGZ terug te dringen?
  • Om agressie en geweld te voorkomen is oa voldoende en goed opgeleid personeel nodig; is dat er nog wel na de mega bezuinigingen die u hebt doorgevoerd?
  • Klopt het het personeel dat is georganiseerd via de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) niet is betrokken bij dit convenant tegen agressie en geweld op de werkvloer?
  • Wat vindt u ervan dat medewerkers in de GGZ zich niet gehoord voelen?