PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2012

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De PvdD i had bij de verkiezingen van 12 september Marianne Thieme i als lijsttrekker. De PvdD haalde 2 zetels, daarvóór had de partij 2 zetels in de Tweede Kamer. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Hou vast aan je idealen'.

Uitslag

De PvdD haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 i 122.317 (1,3%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij verwierf hiermee 2 zetels.

1.

Verkiezingsprogramma 2012

De PvdD ging de verkiezingen in met het programma: 'Hou vast aan je idealen'. Het is vooral gericht op het verbeteren van het dierenwelzijn en de biodiversiteit en het verschuiven van de belastingen op arbeid naar milieuvervuiling. De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 zijn:

Besparingen en belastingen

 • Inkomstenbelasting met 15 miljard euro verlagen
 • Belastingen op vervuiling met 15 miljard euro verhogen
 • Vlees, vis, eieren en zuivel naar het hoge btw-tarief
 • Extra vleestaks van 2 euro per kilogram
 • Budget ontwikkelingshulp naar 1,0 procent van het bbp
 • Hypotheekrenteaftrek wordt in 30 jaar gefaseerd afgeschaft
 • Tussen 2018 en 2030 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 67 jaar
 • Kilometerheffing voor vrachtverkeer van 15 cent
 • Invoering van een vliegtaks
 • WW-uitkering wordt korter en hoger

Gezondheidszorg

 • Pil en hulp bij stoppen met roken in basispakket
 • Geen verkoop alcohol aan jongeren onder 18 jaar
 • Biologische gezonde voeding in ziekenhuizen
 • Keuzevrijheid voor plaats van bevalling wordt gegarandeerd
 • Fusies in de zorg alleen toestaan bij kwaliteitsverbetering
 • Burgers krijgen eerlijke voorlichting over gezond leefpatroon
 • Geen fastfood en snoep in schoolkantines
 • Onnodige medicalisering wordt bestreden
 • Het persoonsgebonden budget (PGB) blijft bestaan

Veiligheid en justitie

 • Strengere regels voor dierproeven
 • Sportvissen wordt verboden
 • Verbod op het gebruik van dieren in circussen
 • Dolfinaria als dierentuin worden verboden
 • Fokken en doden voor de vacht wordt verboden
 • Doden van wilde dieren door hobbyisten wordt verboden
 • Het levend koken van kreeften wordt verboden
 • Softdrugs worden gelegaliseerd
 • Invoering van de wietpas wordt gestaakt
 • Nederland krijgt een Constitutioneel Hof
 • Overheid moet privacy waarborgen

Overige zaken

 • Studentenhuisvesting in leegstaande (kantoor)gebouwen
 • Dierentuinen worden omgevormd tot opvangcentra voor dieren
 • Geen verdere uitbreiding van de EU
 • Kunst en cultuur vallen onder het lage btw-tarief
 • Visserijsubsidies worden afgeschaft
 • Alle dieren hebben recht op vrije uitloop
 • Verbod op megastallen
 • Kalfjes hebben recht op melk van moeder
 • De Ecologische Hoofdstructuur wordt in zijn geheel aangelegd

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten 2012

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.

 

Meer over