Boerenverstand

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op donderdag 2 augustus 2012.

Het CDA kent een lange traditie van boeren in de politiek. Ik noem alleen maar Barend Biesheuvel, Gerrit Braks en Cees Veerman of meer recent Annie Schreijer-Pierik, Gerda Verburg en Ger Koopmans. Mannen en vrouwen, die opgroeiden op de boerderij, zelf boer waren of de overstap maakten van de land- en tuinbouworganisaties naar de Haagse politiek. Die traditie staat voor een verbondenheid tussen het boerenbedrijf en het christendemocratisch denken. Wij delen de opdracht om als rentmeester zorgvuldig om te gaan met het land, de natuur en het voedsel dat ons is gegeven.

Volgens het onderzoeksbureau AgriDirect verliest het CDA aanhang onder boeren en tuinders aan de VVD. Voor een deel is dit het gevolg van het algemene beeld, waarin het CDA (te) laag staat in de peilingen. Hier hebben we vooral de opdracht om het vertrouwen van de boeren te herwinnen met het nieuwe program, waarin het CDA zich inzet voor een duurzame agrarische sector met sterke gezins- en familiebedrijven. We kiezen voor innovatie en ruimte voor ondernemers, door overbodige regels te schrappen en we stimuleren initiatieven om te komen tot nieuwe verdienmodellen. En we kiezen vooral voor herwaardering van het vakmanschap, ook dat van de boer en de tuinder!

Wat opvalt is dat de VVD juist onder tuinders aan populariteit wint. Dat is opmerkelijk want de tuinders hebben in de afgelopen periode veel kritiek gehad op VVD-minister Kamp, die stuurs weigerde om Roemenen en Bulgaren toe te laten als hoognodige seizoenplukkers. De minister hield zich van de domme terwijl de aardbeien op het land verpieterden. De ZLTO had een kort geding nodig om de minister tot enige actie te manen.

Maar er zijn meer onderwerpen waar de boeren bij de liberalen van een koude kermis thuis komen. CDA Kamerlid Ger Koopmans wijst in Trouw vandaag terecht op twee VVD-moties uit het afgelopen jaar, waarbij werd voorgesteld om het Europees budget voor landbouwsteun met tien procent te korten en het totale Europese landbouwbudget met 10 miljard te verlagen. Dat kost de boeren 100 tot 200 miljoen per jaar.

Ook heeft de VVD de stekker getrokken uit de productschappen, waarin de sectoren zelf afspraken maakten over productveiligheid, dierenwelzijn en andere gemeenschappelijke belangen. Ieder voor zich, werkt volgens hen beter. Hier ontbreekt het ware boerenverstand en blijkt als vanzelf de waarheid van de boerenwijsheid dat ‘een minister zonder koe, snel de boer zelf gaat uitmelken’.

Als veehouder en rentmeester sta ik voor de overstap naar de landelijke politiek. Van het boerenland naar “s’lands vergaderzaal  , om daar te pleiten voor een gezonde agrarische sector, ruimte voor ondernemerschap en waardering voor het boerenvak. Dan zullen we nog eens zien wat de boer gaat stemmen.

Jaco Geurts