Veranker homoacceptatie in Grondwet

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op donderdag 2 augustus 2012, 11:33.

Een verbod van discriminatie op grond van seksuele geaardheid moet worden toegevoegd aan artikel 1 van de Grondwet. De aanpassing van de grondwet is stap één van een actieplan dat de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland moet verbeteren. Ik stel vijf concrete maatregelen voor.

 • 1. 
  Ik wil met deze toevoeging op de grondwet vooral het signaal afgeven dat homodiscriminatie in Nederland onacceptabel is. Er mag nu niet worden gediscrimineerd op politieke gezindheid, ras, geslacht, geloof of leeftijd. Wat mij betreft komt seksuele geaardheid ook in dat rijtje. Maar dat is pas stap één. Om echt inhoud te geven aan een dergelijk grondwetsartikel moet je extra beleid hebben om de acceptatie van homoseksualiteit te verbeteren.
 • 2. 
  Onderdeel van het actieplan van dit plan is onder meer een speciaal registratiesysteem waar homofoob geweld anoniem kan worden gemeld. De bedoeling is dat dit gewoon kan via de smartphone of het internet. Op dit moment is een van de grootste problemen dat er weinig aangifte wordt gedaan van ‘hatecrimes’ tegen homoseksuelen, waardoor de omvang van het probleem onduidelijk is. Dit vergroot de pakkans en geeft meer inzicht in de problematiek.
 • 3. 
  Verder moet er speciale aandacht komen voor homoseksuelen die het door hun etnische of religieuze achtergrond extra moeilijk hebben. Binnen veel religieuze gemeenschappen is homoseksualiteit nog steeds een groot taboe. Door gespecialiseerde opvang en hulpverlening zorgt dit plan ervoor dat ook zij voor hun geaardheid kunnen uitkomen. Deze mensen hebben vaak het gevoel dat ze moeten kiezen tussen wie ze zijn en hun familie of geloof. Gespecialiseerde hulpverlening kan hen en hun omgeving helpen.
 • 4. 
  Er moet bij asielaanvragen meer aandacht komen voor mensen die vervolgd worden wegens hun homoseksualiteit.
 • 5. 
  Tot slot wil ik dat er nu echt werk gemaakt wordt van goede voorlichting op scholen. Ik schrik als ik lees dat tweederde van de scholieren geen voorlichting krijgt. Minister Van Bijsterveldt, zelf aanwezig bij de Gay Pride deze week, stelde anderhalve maand geleden de invoering van verplichte voorlichting op scholen nog met een jaar uit.

Ik zal de komende dagen aanwezig zijn op de Gay Pride in Amsterdam. Ik loop mee in de ‘Tears of Pride walk’, die aandacht vraagt voor het geweld tegen homoseksuelen, neem op vrijdagavond om 20.00 uur deel aan het roze verkiezingsdebat en vaar op zaterdag mee met de traditionele Canal Parade door de Amsterdamse Grachten.