Meer vrouwen in top bedrijfsleven

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op donderdag 26 juli 2012, 15:04.

Nederland blijft maar achterlopen en nog steeds lijkt het er niet op dat meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven terechtkomen. Het is helaas geen verrassing te noemen: het kabinet-Rutte heeft geen ambities geformuleerd om een einde te maken aan het tekort aan vrouwen in het hoger management.

De Partij van de Arbeid staat er pal voor dat vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen op de arbeidsmarkt. Het is nodig dat er juist op dit gebied beleid gemaakt wordt, al liet en laat het kabinet dat na. Waar het demissionair kabinet en Kunduz niets over lijken te hebben voor eerlijkere arbeidsmarkt, is er dankzij de motie van Kalma uit 2010 gelukkig een quotum van 30% voor de allerhoogste top in 2016.

Moeilijk moet het niet zijn om in vier jaar tijd de 30% te bereiken. De vrouwen en de meisjes zijn er wel, sterker nog: ze zijn gemiddeld zelfs hoger opgeleid dan mannen. Het is tijd dat het old boys netwerk doorbroken wordt. Ik maak me er ook hard voor dat de zorg en opvang beter geregeld worden en er dus niet drastisch bezuinigd wordt op de kinderopvang. Het quotum van 30% is daarbij een stap in de goede richting, al moet deze maatregel uitgebreid worden voor de managementslagen eronder. Alleen dan kan er sprake zijn van gelijke kansen op de arbeidsmarkt.