Expertmeeting "De staat van de rechtsstaat", Amsterdam - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 september 2020
kalender

Expertmeeting "De staat van de rechtsstaat", Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 6 september 2012 20:00 - 22:00
plaats Amsterdam
locatie nnb Toon locatie
aanwezigen M.M. (Madeleine) van Toorenburg i, T. (Tofik) Dibi i, A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt i, J. (Jeroen) Recourt i, M.M. (Margreet) de Boer i, Th.H. (Thomas) von der Dunk i e.a.
organisatie Platform Stop Racisme & Uitsluiting en KMAA

Op 6 september a.s. om 20:00 uur organiseert het Platform Stop Racisme & Uitsluiting i.s.m. het KMAA een tweede expertmeeting over “De staat van de rechtsstaat”.

De rechtsstaatgedachte wil willekeur voorkomen en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bevorderen. In een democratische rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wet- en regelgeving en worden minderheden beschermd tegen neveneffecten van “de democratische wil van de meerderheid”.

Een jaar geleden werd op 8 september voor het eerst een expertmeeting onder deze titel georganiseerd. Dit omdat in 2011 door verschillende organisaties, politici, wetenschappers, advocaten en rechters werd vastgesteld dat in politiek en samenleving mensenrechten en waarborgen van de rechtsstaat steeds meer als een belemmering voor politieke daadkracht wordt gezien. Hierdoor staat de rechtsstaat in Nederland steeds vaker onder druk.

Nu, een jaar later en met de verkiezingen vlak voor de boeg, willen we op 6 september 2012 de vragen en antwoorden van toen en de gebeurtenissen nadien, in een vervolgdebat bespreken.

De politieke verkiezingsprogramma’s zullen voorafgaand aan het debat worden beoordeeld en met elkaar vergeleken op relevante onderwerpen voor de “staat van de rechtsstaat”. Aan de hand hiervan zullen stellingen worden geformuleerd die als leidraad gelden voor het debat.

Programma van 20 uur tot 22.30 uur:

  • De discussie met een panel zal voorafgegaan worden door een inleiding van het Platform Stop Racisme & Uitsluiting. Hierbij zal worden ingegaan op hetgeen besproken is een jaar geleden, de voorstellen van toen én wat er van terecht is gekomen het afgelopen jaar.
  • Vervolgens zal het Platform een korte samenvatting geven van de analyse van de verschillende verkiezingprogramma’s. Centraal in de analyse zal staan : “in hoeverre worden in de programma’s concrete voornemens geuit ter verbetering van het beschermen van mensenrechten en het waarborgen van onze rechtstaat.”
  • Aan de hand van deze analyse zullen stellingen worden geformuleerd die als leidraad dienen voor het verder te voeren debat.
  • Afgesloten zal worden met een “Stand up” reactie van Thomas von der Dunk i of Vincent Bijlo.

Inleiders: Maartje Terpstra & Corina Duijndam namens Platform Stop Racisme & Uitsluiting

Panel: politieke woordvoerders o.g.v. “democratie en rechtsstaat” van CDA, VVD, D66, CU, SP, GL en PvdA.

Overige genodigden: Markha Valenta (wetenschappelijk onderzoeker religie en democratie), Carla van Os (Defence for Children), Margreet de Boer i (voormalig directeur van het Clara Wichmann Instituut / Eerste Kamerlid), Jeroen Recourt i (voormalig rechter, Tweede Kamerlid, PvdA en Nanneke Quik i (voormalig rechter/Senator Eerste Kamer, SP).


1.

Meer over...