Verslag van een algemeen overleg Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 32253 - Ruim baan voor talent - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 24 maart 2019
kalender
vrijdag 20 juli 2012

Bij wetsvoorstel 32253 - Uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent) is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.