Rumoerige weken voor het reces

Met dank overgenomen van J.C. (Jan Kees) de Jager i, gepubliceerd op vrijdag 13 juli 2012.

Rijksoverheid.nl omarmt moderne standaarden en technieken.

Uw webbrowser (Microsoft IE6) ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser.

U bevindt zich hier: Home

>
Regering
>
Het Kabinet
>
Bewindspersonen
>
Jan Kees de Jager
>
Weblog
>
Rumoerige weken voor het reces

1.

Rumoerige weken voor het reces

De Ministerraad is vandaag voor het laatst bij elkaar geweest voor het zomerreces. Ik heb mijn collega’s een rustige zomer gewenst. Want we hebben weer zeer rumoerige weken, of eigenlijk maanden, achter de rug. Hopelijk hebben we er met de Europese collega’s voor kunnen zorgen dat deze zomer de financiële markten wat rustiger blijven.

De afgelopen twee zomers is het overleg over de Europese schuldencrisis namelijk gewoon doorgegaan. Na de eurotop van 28 en 29 juni kwamen de Financiënministers van de eurolanden afgelopen maandag weer bij elkaar voor het verder uitwerken van de afspraken. Die vergadering heeft negen uur geduurd, met als belangrijkste resultaat dat we de voorwaarden voor de bankenlening aan de Spaanse overheid uitonderhandeld hebben. Uiteraard hebben we ook alle andere actuele onderwerpen zoals Griekenland, Cyprus en een aantal benoemingen besproken, maar het Spaanse programma was de hoofdmoot.

De Tweede Kamer kwam in de eerste week van haar reces terug om de voorwaarden van het Spaanse programma te bespreken. Dat is de afspraak: het parlement kan zich altijd uitspreken voordat we steun verlenen. Het is belangrijk dat een ruime meerderheid in het debat de gemaakte afspraken steunde. Er is namelijk geen makkelijke oplossing voor de schuldencrisis. Het oplossen van de crisis zal tijd, geduld en veel inspanning vergen. Denk alleen maar aan het pakket bezuinigingen en hervormingen dat de Spaanse regering deze week gelijk heeft afgekondigd. Dat is echt een heel fors pakket en dat zal veel mensen raken. En hoe erg dat ook is, ook voor de Spaanse bevolking is het de enige manier om op langere termijn weer perspectief te krijgen. Het is essentieel om het vertrouwen van de markten terug te winnen. Landen in problemen moeten zelf ingrijpen. En dan staan wij ook klaar om ze daarbij te steunen. Ik heb het al vaker gezegd, maar wil het graag nog eens herhalen. We zitten samen in de euro. Als het met één land misgaat, kan de crisis overslaan naar andere eurolanden. Uiteindelijk kan die dan ook ons land raken. Het is dan ook in ons eigen belang om landen in problemen te steunen.

In het Spaanse geval dus met steun om banken te herkapitaliseren. Die banken zelf, maar ook de sector in zijn geheel, moet dan wel volledig op orde gebracht worden. Daar is een lange lijst met voorwaarden voor opgesteld. Zo wordt het toezicht versterkt, worden beloningen beperkt (en bonussen in veel gevallen zelfs geschrapt) en worden bestuurders in de toekomst op hun deskundigheid en betrouwbaarheid getoetst. Om maar een paar voorwaarden te noemen.

Het zal opnieuw een zomer worden met veel onderling contact tussen de Europese ministers van Financiën. Daarom heb ik geen vakantie ver weg gepland, maar blijf ik een beetje in de buurt. Mocht de nood aan de man zijn, kan ik snel weer terug zijn. Maar als het meezit, ben ik een paar weken uit de lucht en begin augustus weer ‘op kantoor’. Dan beginnen we direct met de voorbereidingen voor de begroting van 2013. De laatste begroting die dit kabinet zal indienen, op een bijzonder moment, een week na de verkiezingen. Uiteraard gaat ook het werk met het op orde brengen van de financiële sector door. Ook in het najaar hoef ik me dus niet te vervelen.

Rest mij iedereen een fijne zomer (met hopelijk wat meer zon…) toe te wensen!