Brief inzake toestemming functionarissen UWV en SVB voor deelname aan informatiebijeenkomst - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

Deze brief is onder nr. D toegevoegd aan wetsvoorstel 33290 - Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd); Brief inzake informatiebijeenkomst wetsvoorstel 33290
Document­datum 09-07-2012
Publicatie­datum 09-07-2012
Nummer KST33290D
Kenmerk 33290, nr. D
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 290

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

D

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2012

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in brieven van 2 juli jl.1 het voornemen geuit om op maandag 9 juli 2012 een informatiebijeenkomst te organiseren over wetsvoorstel 33 290 Wijziging Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) van 13.00–15.30 uur. De commissie geeft aan voor dat gesprek het UWV en de SVB te willen uitnodigen en vraagt mij het UWV en de SVB daarvoor toestemming te verlenen.

Ik heb de heer Bruins, voorzitter van de Raad van Bestuur UWV en mevrouw Hoogendonk, directeur van de divisie Uitkeren UWV, mevrouw Vermeulen, voorzitter van de Raad van Bestuur SVB en de heer Tielen, adviseur bestuurlijke zaken SVB, toestemming verleend om aan dit gesprek met de vaste commissie deel te nemen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 150767.01u.


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.