Verkiezingscongres VVD, Rotterdam - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Verkiezingscongres VVD, Rotterdam

Erasmusbrug in Rotterdam
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 augustus 2012 08:30
plaats Rotterdam
locatie De Doelen Toon locatie
aanwezigen A.H. (Benk) Korthals i, M. (Mark) Rutte i, R.W. (René) Leegte i, K.C.J. (Karin) Straus i e.a.
organisatie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i

Op 25 augustus trapt de VVD de campagne af met een speciaal verkiezingscongres in De Doelen te Rotterdam.

Het programma is als volgt (onder voorbehoud van wijzigingen)

08.30 uur Registratiebalies open

09.30 uur Workshops:

Parallelsessies Verkiezingsprogramma

 • Economie - Ondernemerschap & Innovatie
 • Economie - Overheidsfinanciën
 • Gezondheid & Ontwikkeling - Onderwijs & cultuur
 • Gezondheid & Ontwikkeling - Zorg & Sport
 • Leefomgeving - Woningmarkt
 • Leefomgeving - Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening
 • Overheid
 • Buitenland
 • Campagne voeren

12.30 uur Netwerklunch

14.00 uur Start plenair programma

 • Opening door partijvoorzitter Benk Korthals
 • Stemvenster: Vaststelling verkiezingsprogramma 2012-2017
 • Presentatie kandidaten
 • Speech Mark Rutte

17.00 uur Einde programma en aansluitende borrel

De agenda kunt u hier downloaden.

Stem mee over het verkiezingsprogramma op zaterdag 25 augustus!

Als u niet aanwezig kunt zijn op het congres, machtig dan een stemgerechtigd VVD-lid. Tijdens het verkiezingscongres op zaterdag 25 augustus in De Doelen in Rotterdam stellen de leden van de VVD het verkiezingsprogramma vast. Voor leden is dit congres de uitgelezen kans om hun stem te laten horen en zo gewenste veranderingen in het verkiezingsprogramma door te voeren. In het verkiezingsprogramma staat wat de VVD belangrijk vindt voor Nederland. Het verkiezingsprogramma beschrijft onder meer hoe de VVD de financiële problemen waar Nederland voor staat wil aanpakken, hoe de VVD de veiligheid op straat garandeert, hoe het fileprobleem wordt aangepakt en wat voor plannen de VVD heeft om de zorg betaalbaar te houden. Het verkiezingsprogramma vormt de basis voor het beleid van de VVD voor de komende periode. Laat uw stem dus niet verloren gaan!

Als u niet aanwezig kunt zijn op het verkiezingscongres op 25 augustus kunt u een VVD-lid met stemrecht machtigen om namens u te stemmen. In de bijlage vindt u een machtigingskaart. Een volmacht kunt u afgeven door de originele machtigingskaart in te vullen, te ondertekenen en fysiek mee te geven aan een ander stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigd lid mag maximaal twee volmachten accepteren van andere leden. De volmachtverkrijger meldt zich ter vergadering aan de balie en ontvangt bij vertoon van de volledig ingevulde volmacht een stempas namens u.

U kunt hier een machtigingskaart downloaden.

Amendementen

In de leeswijzer vindt u de ingediende amendementen voorzien van een advies van het Hoofdbestuur in overleg met de verkiezingsprogrammacommissie. In totaal zijn er 686 amendementen ingediend door 12 partijcommissies, 15 Kamercentrales en 14 afdelingen. Na samenvoeging van gelijke amendementen, zijn er 638 amendementen over. Het betreft hier 2 moties, 22 vragen of opmerkingen, 203 redactionele amendementen en 411 inhoudelijke amendementen.

De amendementen op het verkiezingsprogramma worden tijdens de parallelsessies in de ochtend voorbesproken. De amendementen die na deze parallelsessies overblijven worden vervolgens plenair behandeld tijdens het middagprogramma.

De leeswijzer is digitaal beschikbaar als pdf-document. Vanwege de omvang van de leeswijzer ( 352 pagina’s) wordt de leeswijzer niet uitgeprint voor iedere congresbezoeker. Wij raden u aan de leeswijzer te downloaden op uw telefoon of tablet of zelf te printen als u hier niet over beschikt. Tijdens de parallelsessies en het plenaire gedeelte worden de amendementen zichtbaar geprojecteerd. Mocht u toch behoefte hebben aan een geprinte versie op het congres dan kunt u dit aanvragen voor woensdag 20.00 uur per mail: vereniging@vvd.nl.

De leeswijzer kunt u hier downloaden.

Het najaarscongres van de VVD vindt op zaterdag 24 november plaats in 1931 Congrescentrum Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.


1.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een 'rechtse' liberale partij, met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte i. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid i (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij i (LSP).

De VVD kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 i 33 zetels. Dit waren acht zetels minder dan bij de vorige verkiezingen. De VVD werd wel met afstand de grootste partij in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer i heeft de VVD momenteel 12 zetels.

2.

Meer over...