Kneuterigheid

Met dank overgenomen van M.M. (Margreet) de Boer i, gepubliceerd op donderdag 5 juli 2012, 2:08.

Soms moet mij even wat van het hart. En als alleenwerkende zelfstandige doe ik dat dan maar even zo. Ik ben bezig met een onderzoek naar schadevergoeding na seksueel geweld (zie site voor meer info) En afgezien van het feit dat je niet echt vrolijk wordt van de verschrikkelijke dingen die mensen elkaar aandoen, staan er soms ook tenenkrommende overwegingen in de uitspraken. Zoals deze in een zaak van een groepsverkrachting, waarin de daders een slaapzak en een messenset hadden meegenomen, welke het slachtoffer later via justitie terugkrijgt. De messenset beschadigd, en de slaapzak met spermavlekken. Het slachtoffer had vergoeding van nieuwe slaapzak en messenset gevorderd. De rechtbank overweegt dan: "Dat betekent dan wel dat niet de kosten van een nieuwe slaapzak en messenset als schade tengevolge van de onrechtmatige daad van gedaagden voor vergoeding in aanmerking komt, maar hoogstens de reinigingskosten van de slaapzak - gesteld noch gebleken is immers dat dit niet mogelijk was - en de verminderde waarde van de beschadigde messenset. Dat de slaapzak was besmeurd door het sperma van gedaagden en de messenset door hen was beschadigd wordt door [gedaagde 1] op zichzelf niet bestreden zodat dit vaststaat. Bij gebreke van concrete aanknopingspunten aan de hand waarvan de schade kan worden vastgesteld kan de rechtbank deze op de voet van art. 6:97 BW schatten, en wel op € 15,00,-- ter zake van reinigingskosten en € 20,00,-- in verband met de beschadiging van de messenset. Derhalve is een bedrag van € 35,00,-- toewijsbaar."

Wat een kneuterigheid. En kan zo'n rechtbank nu echt niet bedenken dat die vrouw never nooit meer iets wil aanraken wat herinnert aan die verkrachting?

Overigens werd een alleszins redelijk bedrag aan smartengeld toegekend in de zaak, maar dat maakt voor mij een dergelijke overweging over een slaapzak alleen maar onbegrjpelijker.