33325 - Initiatiefvoorstel Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

33325 nl - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 juli 2012 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Bosman (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om regels te stellen betreffende de vestiging van Nederlanders uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(22 stuks)

2 4 juli 2012, geleidende brief, nr. 1     KST333251
Geleidende brief
 
2 4 juli 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST333252
Voorstel van wet
 
2 4 juli 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST333253
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.