Europa

Met dank overgenomen van S.A. (Stef) Blok i, gepubliceerd op woensdag 27 juni 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: VVD

Hardlopen door zomers warm bos. Vervolgens campagneteam en voorbereiding van het debat van vanmiddag: de Europese Top. Debat maakt paar zaken helder: partijen die roepen om een pro Europese koers schrikken terug zodra ik ze vraag welke bevoegdheden ze concreet aan Europa willen overdragen. Emile Roemer heeft echt geen enkel uitvoerbaar idee over de aanpak van de crisis. De Kamer is volstrekt verdeeld en biedt geen enkel alternatief voor de Europese visie die premier Rutte al in september heeft uitgezet: probleemlanden moeten zelf orde op zaken stellen, onder strenge condities kan Nederland dan meedoen aan steunoperaties en de EU moet niet vluchten in vergezichten maar zich concentreren op vergroten van het verdienvermogen: een goed werkende interne markt. Zorgelijk hoe weinig partijen zich realiseren dat als wij niet opkomen voor het Nederlands belang niemand anders dat voor ons zal doen.