Natuur

Met dank overgenomen van S.A. (Stef) Blok i, gepubliceerd op vrijdag 22 juni 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Stef Blok

Hardlopen door de duinen. Vervolgens naar Academisch Ziekenhuis Leiden voor gesprek met Jan Anthonie de Bruijn, voorzitter van de commissie die het VVD verkiezingsprogramma schrijft. Lunch met Pieter Korteweg, oud thesaurier en Robeco topman. We bespreken de Euro crisis. Tenslotte naar Maarsbergen voor gesprek met Frederik van Beuningen over zijn voorstel om Staatsbosbeheer meer eigen inkomsten te laten genereren. Mooi liberaal plan!