Gezonde vernieuwing

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op woensdag 20 juni 2012.

150 SGP-ers op de blauwe zetels? Het kan echt! Dat bleek wel op zaterdag 9 juni. Vanuit het hele land kwamen SGP-ers naar het Binnenhof! Maar liefst drie groepen van 150 SGP-ers namen die dag zitting in de grote vergaderzaal. Inderdaad, we hadden weer een open dag. Het kwam mooi uit dat deze open dag precies viel in de aanloop naar de verkiezingen die gepland staan op 12 september D.V.

Warm bad

Het doet enorm goed om zoveel enthousiasme en onderlinge verbondenheid te ervaren. Een warm bad. Een bezoeker uit Opheusden vertelde hoe er in deze plaats in korte tijd meer dan 100 nieuwe SGP-leden bij zijn gekomen. De komende campagnetijd is een prima periode om hiermee door te gaan. Niet alleen in Opheusden, maar overal: leden werven en stemmen winnen! Juist ook in de afgelopen kabinetsperiode is weer duidelijk geworden hoe elke stem en elke zetel telt. Laat de SGP het verschil maken…

De SGP zou de SGP niet zijn als er op de open dag niet over andere zaken dan allerhande partijactiviteiten zou worden gesproken. In persoonlijke ontmoetingen, maar ook in de gesprekken in de vergaderzaal, ging het over het belang van het gebed, het zoeken en vragen om de zegen van God. Daar komt het toch voor alle dingen op aan!

Op de open dag merkten wij weer heel goed dat er veel steun is voor onze inhoudelijke koers.

We hebben juist in deze periode, waarin zoveel financiële en economische vragen spelen, veel gemak van de financieel-economische deskundigheid van ‘onze’ Dijkgraaf. Het mag wel eens gezegd worden dat hij zich in heel korte tijd tot een gezaghebbend Kamerlid heeft ontwikkeld.

Vernieuwingsdrang

Bij het samenstellen van de nieuwe kandidatenlijsten zoeken veel partijen hun heil in vervanging van Kamerleden. Dat is opmerkelijk, omdat nog maar twee jaar geleden de vorige verkiezingen zijn gehouden. De SGP zoekt het liever in uitbreiding….

Natuurlijk is van tijd tot tijd vers bloed heel gezond. Zo is in 2010 bijvoorbeeld vanuit de SGP-jongeren Geert Schipaanboord hoog op de lijst gekomen. Dat is heel goed. Maar zou tomeloze vernieuwingsdrang, waardoor de Tweede Kamer veel weg heeft van een duiventil, niet veel inhoudelijke armoede maskeren? Als er geen heldere, inhoudelijke boodschap ligt, gaat het steeds meer om de ‘poppetjes’ draaien.

Wat dat betreft ben ik dankbaar voor het vertrouwen dat Dijkgraaf en ik weer voor een nieuwe periode hebben gekregen van onze partij. En hopen wij natuurlijk op zoveel steun van de kiezer dat uitbreiding van ons zetelaantal mogelijk is! Dat zou gezonde vernieuwing zijn.

Uitbreiding

De nummer drie op onze kandidatenlijst, Bisschop, gaf op de open dag treffend aan waarom hij graag in de Tweede Kamer de SGP-gelederen wil gaan versterken. De onderwijsvrijheid is volop aan de orde. Denk alleen maar aan de recente discussie over aandacht voor homoseksualiteit in het onderwijs. Het is treurig om te merken hoe bijna alle partijen hier kritiekloos aan de leiband van het COC lopen. Adviezen van gezaghebbende instanties zoals de Raad van State worden van de hand gewezen voordat er ook maar een letter van gelezen is. Dat geeft blijk van ideologische blindheid, en dat vraagt dan ook om een gedegen weerwoord.

Het zou buitengewoon waardevol zijn als Bisschop vanuit zijn jarenlange onderwijservaring over thema’s rond onderwijs en onderwijsvrijheid ook in de Kamer het debat kan aangaan. Bisschop heeft, net als onze vierde man Stoop, bovendien ruime ervaring in het plaatselijke en provinciale bestuur. Ook dat komt goed van pas in een tijd waarin heel wat taken vanuit het Rijk worden overgeheveld naar de gemeenten. Dan is het immers steeds van belang om goed in de gaten te houden dat taken niet zomaar over de schutting worden gegooid, maar op een geloofwaardige manier worden overgedragen.

Europa

Veel actuele politieke vragen kwamen in de vragenrondes op de open dag aan de orde. Natuurlijk ging het ook over de toekomst van de euro en de steunverlening aan landen als Griekenland. De SGP wil de oplossing niet zoeken in “meer Europa”. Integendeel. Voorkomen moet worden dat de huidige crisis wordt aangegrepen om tot een politieke unie te komen en de nationale soevereiniteit verder uit te hollen. De SGP wil daarom ook juist nu werk maken van herziening van de Grondwet. Verdragen die nationale bevoegdheden overhevelen naar Brussel, zouden voortaan in Tweede en Eerste Kamer een tweederde meerderheid moeten krijgen. Al eerder hebben wij hierover een wetsvoorstel ingediend. De tijd is aangebroken dat alle partijen hierover nu maar eens helder kleur moeten bekennen. Dit wetsvoorstel zal dan ook nog voor de zomer worden aangemeld voor stemming. De Grondwet is op dit onderdeel nu echt aan aanpassing toe! Dat is een goed voorbeeld van gezonde vernieuwing!