Verhagen, werk zomer door aan plannen windmolens!

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op dinsdag 19 juni 2012.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat minister Verhagen (EL&I, CDA) deze zomer met bedrijven en provincies werkt aan een plan om meer windmolens in Nederland te kunnen plaatsen. Dat stelt de sociaal-liberaal vandaag voor bij het overleg over energie. Door het uitblijven van plannen om windmolens in te passen, duurt het traject van vergunningverlening steeds langer. Terwijl de Nederlandse energiesector al voor meer dan duizend windmolens aan aanvragen heeft uitstaan bij de overheid. Van Veldhoven wil dat Verhagen haast maakt om de 3,5 miljard euro aan duurzame investeringen niet in rook op te laten gaan.

Geen verloren jaren energiesector

Kabinet en provincies spraken in 2009 af dat er tot 2020 in totaal 6000 Megawatt (MW) aan windmolens verdeeld over alle provincies moeten komen. De Nederlandse energiesector heeft inmiddels aanvragen voor meer dan 2700 MW aan windmolens ingediend bij de overheid. Uitgaande van een investering van rond 1,25 miljoen euro per MW windenergie, betekent dat een investering van 3,5 miljard euro. Van Veldhoven wil dat de minister voortgang boekt bij het opstellen van de structuurvisie Wind op Land, het plan waarin duidelijk wordt waar en hoeveel windmolens op land er komen. Dat is essentieel om vergunningverlening door Rijk en provincies in goede banen te laten lopen en verdere economische groei van de sector mogelijk te maken. “De minister moet voor september met een plan komen, anders laten we de komende jaren voor 3,5 miljard euro aan investeringen en honderden banen in de energiesector en de bouw liggen. Laten we van 2013 en 2014 geen verloren jaren maken voor de energiesector,” aldus Van Veldhoven.

Windenergie is groene groei

Windenergie voorziet nu al meer dan een miljoen huishoudens van elektriciteit, met ruim 1000 banen. Vaak bieden windmolens ook een mooie kans voor bijvoorbeeld een boer om zijn bedrijf met een nieuwe activiteit uit te breiden. Bovendien gaf Verhagen eerder aan dat zonder het realiseren van investeringen in windenergie, de Europese doelen voor duurzame energie en CO2 besparing in 2020 onhaalbaar zouden worden. Van Veldhoven onderstreept het economische belang van een snelle energietransitie: “Rutte en Verhagen hebben weinig gedaan met de mogelijkheden van hernieuwbare energie. We moeten nu tempo maken, anders komen de duurzame doelstellingen voor 2020 in gevaar. Investeringen in windmolens en nieuwe banen zijn hard nodig om groene groei voor de economie te leveren.”