Achtergrond: wat mag de Verenigde Vergadering?

donderdag 14 juni 2012, 12:33

PVV-fractievoorzitter Geert Wilders heeft voorzitter Fred de Graaf i van de Verenigde Vergadering i gevraagd een 'Verenigde Vergadering' te beleggen om te beraadslagen over de afhandeling van het wetsvoorstel over het ESM i. Hij doet dat op grond van artikel 6 van het Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering, waarin staat dat elf leden om een vergadering kunnen vragen.

Artikel 6 van het Reglement van Orde spreekt van het bijeenroepen van de Verenigde Vergadering ter beraadslaging en besluitvorming over of een of meer de Vergadering voor behouden zaken. Wilders meent dat dit alle onderwerpen kunnen zijn.

De Grondwet vermeldt echter uitdrukkelijk welke onderwerpen door de Verenigde Vergadering moeten worden behandeld. Het betreft zes onderwerpen met betrekking tot het koningschap (artikelen 28, 29, 30, 34, 35, 36 en 37), de oorlogsverklaring (artikel 96) en de eventuele verlenging van een door de regering uitgeroepen uitzonderingstoestand (artikel 103).

De mogelijkheid om ook andere onderwerpen aan de Verenigde Vergadering voor te leggen, is ter sprake gekomen bij de behandeling van de Grondwetsherziening in de jaren '70. Een Kamermeerderheid en het kabinet-Van Agt i wezen die door de Staatscommissie-Cals/Donner i gedane suggestie toen af. Vandaar ook dat de woorden 'de Vergadering voor behouden zaken' gehandhaafd bleven.