Haring

Met dank overgenomen van S.A. (Stef) Blok i, gepubliceerd op dinsdag 12 juni 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: VVD

Vroeg overleg met de partijen van het begrotingsakkoord over uitwerking ontslagrecht. Daarna fractievergadering en vragenuur. D66 maakt weer een nummer van de weigerambtenaar. Jeanine Hennis speelt de bal behendig door aan te kondigen een amendement in te dienen op de initiatiefwet die D66 zelf heeft ingediend (met CDA) over ontslagrecht voor ambtenaren. Dit biedt de snelste mogelijkheid om een einde te maken aan het verschijnsel weigerambtenaar. Opeens blijkt D66 toch niet zoveel haast meer te hebben: net zoals wij hierover een afspraak met het CDA hadden hebben zij die nu, dus komt voortvarendheid ze even niet goed uit. Benieuwd hoe dit afloopt ! 's Avonds naar de haringparty van Nijenrode. Veel ondernemers en gelukkig ook wat zon!

Foto: Jackie Kever