Onduidelijkheid over keuze marinierskazerne

Met dank overgenomen van W. (Wassila) Hachchi i, gepubliceerd op maandag 11 juni 2012.

Of mariniers van de huidige Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn naar Vlissingen moeten verhuizen blijft onduidelijk. Uit een hoorzitting vandaag in de Tweede Kamer blijkt dat niet alle feiten op tafel liggen. D66 wijst erop dat cruciale cijfers ontbreken en dat de business cases van de twee mogelijke locaties niet met elkaar zijn te vergelijken. We moeten nu appels met peren vergelijken. In tijden waarin fors bezuinigd wordt en mensen op straat worden gezet, is het van belang dat Defensie weloverwogen keuzes maakt. Hillen doet dit niet.

Verschillende rapporten

De kazerne in Doorn kampt met ruimtegebrek. Minister Hillen (Defensie, CDA) wilde daarom een nieuwe kazerne in Vlissingen laten bouwen en liet Defensie de mogelijkheden in Zeeland onderzoeken. Een vergelijkbaar onderzoek over de uitbreiding van de huidige kazerne in Doorn weigerde de minister. Op aandringen van de Tweede Kamer mocht de gemeente Utrechtse Heuvelrug wel een eigen onderzoek doen. Nu liggen twee verschillende rapporten op tafel met verschillende berekeningen. Beide gemeenten pleiten ervoor dat ze de beste locatie zijn, maar je kunt niet tot een objectieve conclusie komen. Hier is extra informatie voor nodig.

Feiten op tafel

D66 wil duidelijkheid over de feiten voordat een beslissing over de verhuizing naar Vlissingen of de uitbreiding van de kazerne in Doorn wordt genomen. De Kamer wordt daarom nog deze week geïnformeerd over de basisgegevens en kengetallen waarop de business case van Doorn en het rapport van de werkgroep van Zeeland gebaseerd zijn.