Vanuit de Tweede Kamer: Eigen schuld?

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op maandag 11 juni 2012.

Ik ken uw financiële positie niet. En die wil ik ook niet weten. Maar ik weet wel

dat u, als werkende Nederlander, via de Overheid op dit moment € 50.000,- (!!)

schuld heeft. 50.000 euro schuld? Ja, € 50.000,- schuld. Als je het tekort van de

Overheid verdeelt over het aantal werkende Nederlanders, dan heeft iedereen

die werkt voor ’n brood een schuld van een halve ton. Sterker nog, elke dag dat

we dat tekort niet aanpakken, komt er 90 miljoen (€ 90.000.000,-) euro bij.

tekort aanpakken

Dus u snapt waar mijn prioriteiten liggen. Ik vind dat het Overheidstekort zo

snel mogelijk aangepakt moet worden. Om die reden heb ik zeer gemengde

gevoelens bij het Kunduz Akkoord. Of, zo u wilt, het Lente Akkoord. Het akkoord

was bitter noodzakelijk om een dikke Brusselse boete te ontlopen. Om de

geloofwaardigheid en de AAA-status van Nederland in de financiële wereld veilig

te stellen. En om daarmee de rente laag te houden en de Overheidstekorten niet

verder op te laten lopen.

corrigeren

Maar, de druiven zijn zuur en de prijs is hoog. Van de BTW-verhoging, de

verhoogde reiskosten, de eigen bijdrage WW, de verhoging energiebelasting, de

extra heffing voor hogere inkomens en minder geld voor infrastructuur word

ik niet blij. We zullen direct na de verkiezingen moeten kijken in hoeverre we

daarin nog het nodige kunnen corrigeren.

Er staan echter in het Lente Akkoord ook maatregelen, waar ik als MKB-en

ZZP-specilalist wel blij van word. Zoals de hervorming van het ontslagrecht,

stimulering van de duurzame economie, bevriezing van de salarissen van

ambtenaren (en daarmee dus ook van ondergetekende!), bezuiniging op

overheden en een verlaging van de inkomstenbelasting vanaf 2013. Die zijn, wat

mij betreft, blijvertjes.

saneren en terugdringen

Met het bereiken van het Lente Akkoord hebben we een financieel debacle

afgewend. Hebben we voorkomen dat Nederland in de ogen van Europa en de

financiële wereld een onbetrouwbaar partner werd. Maar het allerbelangrijkste

is toch, dat er een begin is gemaakt met het saneren en terugdringen van het

Overheidstekort. En daar gaan we de komende tijd onverkort mee door.

karhengsten

We zullen meer moeten doen met minder geld. De nadruk zal de komende tijd

toch echt op de financiën en de economie komen te liggen. Want een betere

economie betekent meer banen. Er zullen minder regels moeten komen. En

een kleinere Overheid. Maar er zal vooral meer ruimte moeten komen voor

ondernemers. Want ondernemers zijn de trekkers van de economie. Trekkers.

En geen karhengsten, zoals jarenlang is gesuggereerd…..

Groet vanaf het Binnenhof,

Erik Ziengs

VVD-fractie Tweede Kamer