33293 - Herschikken van de gronden voor asielverlening - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 mei 2020
kalender

33293 nl - wetsvoorstel
Herschikken van de gronden voor asielverlening

Dit wetsvoorstel werd op 11 juni 2012 ingediend door de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Leers i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Vreemdelingenwet 2000 te wijzigen in verband met een betere afstemming van de nationale gronden voor asielverlening met de Europese gronden voor asielverlening en een vereenvoudiging van de toelatingsprocedure voor nareizende gezinsleden van houders van een verblijfsvergunning asiel.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties en in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(60 stuks)

2 11 juni 2012, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST332931
Koninklijke boodschap
 
2 11 juni 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST332932
Voorstel van wet
 
2 11 juni 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST332933
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.