Groene kansen voor Nederland

Met dank overgenomen van C.N. (Niels) van den Berge i, gepubliceerd op woensdag 6 juni 2012.

alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Niels van den Berge

Woensdag 6 juni. De dag dat Jolande Sap glansrijk het lijssttrekkersreferendum won. Het is duidelijk wie onze groene en linkse voorvrouw is. Woensdag 6 juni is ook de dag dat de programmacommissie haar concept-verkiezingsprogramma presenteerde. Concept, omdat de leden van GroenLinks uiteraard nog wijzigingsvoorstellen in kunnen dienen. Het Partijcongres stemt op 30 juni over het verkiezingsprogramma, maar de fundamenten liggen er. Hele mooie fundamenten als je het mij vraagt.

GroenLinks kiest voor een duurzame economie. We investeren in natuur, energiebesparing en schone energie. Wij vinden het onverantwoord om financiële schulden af te wentelen op onze kinderen en kleinkinderen. Maar in tegenstelling tot andere partijen staren wij ons niet blind op geld alleen. Wij pakken ook de ecologische schuld aan. Kathalijne Buitenweg (voorzitter programmacommissie) verwoordde het vandaag heel mooi: “Niets is economisch verstandig als het ecologisch onverstandig is.”

Met een Deltawet Nieuwe Energie versnellen we de overgang naar duurzame energie. We geven lange termijnzekerheid aan groene ondernemers. Daardoor weten zij dat groene investeringen gaan renderen. Nederlanders die zelf groene stroom opwekken krijgen daar een gegarandeerde prijs voor. Zo verdienen zij hun zonnepanelen of windmolen sneller terug. Dat is niet alleen een zegen voor het milieu. Het levert ook een heleboel banen op. Duitsland ging ons onder aanvoering van de Duitse Groenen voor. In Duitsland werken nu honderdduizenden mensen in de duurzame energiesector.

GroenLinks investeert ook in onze mooie natuur. We verbinden natuurgebieden met elkaar en zorgen ervoor dat dieren van Maastricht naar Groningen kunnen lopen. We maken daarnaast werk van gelijke kansen voor iedereen. Door uitstekend onderwijs, goede zorg en door meer banen te creëren. Hoe we zorgen voor meer werkgelegenheid? Door belastingverlaging maken we arbeid goedkoper. Daardoor zullen werkgevers meer mensen aannemen. Laagbetaalde banen gaan weer lonen.

De komende weken zullen we nog druk zijn met de doorrekening van ons verkiezingsprogramma. We zijn namelijk niet alleen een idealistische partij. We zijn ook realistisch. De nationale rekenmeesters van de planbureaus zullen onze voorstellen traditiegetrouw weer op haalbaarheid en uitvoerbaarheid testen. Die doorrekening is altijd een hele klus, maar het is tegelijkertijd ook heel leuk en interessant om eraan mee te werken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook dit keer weer heel goed zullen scoren.

Kortom, genoeg om voor te knokken richting 12 september. We hebben zoveel mogelijk zetels nodig om onze prachtige plannen te realiseren!