Meer aandacht voor familieleden van psychiatrische patiënten

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op vrijdag 1 juni 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Er moet meer aandacht komen voor de kinderen en familie van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) en verslavingszorg. Daarvoor wil ik nog voor het zomerreces een initiatiefnota indienen, waarin ik pleit voor betere hulp voor familieleden van een patiënt, specifiek voor de kinderen.

Kinderen waarvan de ouders psychisch ziek of verslaafd zijn, zijn heel kwetsbaar. Ze zijn zorgzaam voor de ouder, terwijl het andersom hoort te zijn. Ze hebben te maken met schaamte, angst en eenzaamheid. Het risico dat een kind hierdoor zelf ook problemen krijgt, is heel groot. Daarom: maak van een zorgzaam kind geen slachtoffer. Als één van de ouders in de verslavingszorg of de GGz belandt, moet er ook gekeken worden of het kind hulp nodig heeft. Dat hoeft geen enorme actie te zijn, maar gewoon een klein steuntje in de rug'. Nu zijn kinderen nog afhankelijk van de goodwill van een instelling om opgevangen te worden.

Ook andere familieleden moeten meer aandacht krijgen, omdat die er soms zelf aan onderdoor gaan. Uit onderzoek blijkt dat ook zij regelmatig in de GGz belanden. Dat ligt niet aan onwil onder het personeel, maar aan het feit dat het probleem niet altijd wordt erkend en herkend en er gewoon te weinig geld en tijd is om in te grijpen.

De PvdA heeft al vaker vragen gesteld over tekortkoming in familiebeleid van instellingen en behandelden in de GGz verslavingszorg. Nu heeft ook het landelijk platform GGz aangetoond dat het beter moet en kan.

Links