Schriftelijke vragen gesteld over het DSM handboek voor de psychiatrie

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op vrijdag 1 juni 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het DSM handboek voor de psychiatrie.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het nieuwe DSM handboek voor de psychiatrie

1.

Bent u op de hoogte van de komst van het nieuwe handboek voor de psychiatrie DSM V en het bericht dat een vooraanstaand Nederlands professor uit de werkgroep persoonlijkheidsstoornissen voor het nieuwe DSM handboek gestapt is samen met een Canadese collega?

2.

Hoe beoordeelt u het opstappen van deze professoren uit de werkgroep omdat zij van mening waren dat er in de werkwijze voor het opstellen van het handboek leidt tot het verruimen van de criteria van diagnoses in het nieuwe handboek en vervolgens tot inflatie van bepaalde diagnoses en in sommige gevallen zal leiden een toename van medicijngebruik, ook onder kinderen?

3.

Bent u op de hoogte van het feit dat betrokken wetenschappers bij de ontwikkeling van het DSM handboek financiële betrekkingen hebben met de farmaceutische industrie?

4.

Hoe staat het met de regeling die de Code Geneesmiddelenreclame (CGR) zou ontwikkelen om tot transparantie te komen over de banden tussen artsen en de farmaceutische industrie?

5.

Hoe beoordeelt u de zelfregulering van transparantie ter voorkoming van belangenverstrengeling van artsen, wetenschappers en de farmaceutische industrie in de praktijk?

6.

Wat gaat u eraan doen om de gewenste transparantie te bereiken en belangenverstrengeling te voorkomen?