Brief regering; Uitstel kabinetsreactie op het AIV-advies over Europese defensiesamenwerking - Internationale militaire samenwerking

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 33279 - Internationale militaire samenwerking.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Internationale militaire samenwerking ; Brief regering; Uitstel kabinetsreactie op het AIV-advies over Europese defensiesamenwerking
Document­datum 31-05-2012
Publicatie­datum 31-05-2012
Nummer KST332791
Kenmerk 33279, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 279

Internationale militaire samenwerking

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2012

De vaste commissie voor Defensie heeft verzocht uiterlijk 20 april de kabinetsreactie op het AIV-advies over Europese defensiesamenwerking te ontvangen. Het advies behandelt fundamentele vraagstukken zoals soevereiniteit en autonomie in het licht van de verdieping en verbreding van de defensiesamenwerking in Europa. De kabinetsreactie moet een goed uitgangspunt bieden voor een vruchtbaar debat met uw Kamer naar aanleiding van dit advies. Mede omwille van een gedegen interdepartementale afstemming is de door u gevraagde termijn niet haalbaar gebleken. Dat spijt ons. U kunt de brief spoedig, uiterlijk voor het einde van het meireces, tegemoet zien.

De minister van Defensie, J. S. J. Hillen


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.