Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart: Symposium ‘Ouders en school samen’, Vlissingen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 april 2020
kalender

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart: Symposium ‘Ouders en school samen’, Vlissingen

Vlissingen, standbeeld Michiel de Ruyter
datum 4 juni 2012 19:15
plaats Vlissingen
aanwezigen J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart i e.a.

’s Avonds neemt de minister vanaf 19.15 uur deel aan het symposium ‘Ouders en school samen’ bij RCPZ aan de Edisonweg 2 in Vlissingen. Tijdens het symposium geven scholen een toelichting op verschillende succesvolle initiatieven waarmee zij de samenwerking tussen school en ouders vormgeven. Ook geven onderzoekers een presentatie over de effecten van ouderbetrokkenheid op de leerontwikkeling van een kind. Het symposium richt zich op ouders, leraren, schooldirecteuren en schoolbestuurders. De minister neemt deel aan een paneldiscussie met de zaal aan de hand van een aantal stellingen over de samenwerking tussen school en ouders. Centraal staat de vraag wat school en ouders van elkaar mogen verwachten.

Het onderwerp ouderbetrokkenheid staat in het onderwijs volop in de belangstelling. Om scholen en ouders beter te ondersteunen in een optimale samenwerking heeft minister van Bijsterveldt onlangs op Facebook een online platform gelanceerd. Door praktische hulpmiddelen aan te bieden kunnen scholen het thema ouderbetrokkenheid onder de aandacht brengen. Scholen en leraren kunnen daarnaast putten uit goede voorbeelden van andere scholen. Ouders kunnen met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van hun kind, denk bijvoorbeeld aan tips over huiswerkbegeleiding, voorlezen, maar ook aan tips over mediawijsheid en advies over pestgedrag. Het platform biedt volop ruimte voor discussie voor ouders die in gesprek willen met onderwijsprofessionals en deskundigen. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop ouders en de school goed met elkaar kunnen (blijven) communiceren over de ontwikkeling van kinderen. Het bezoek aan Zeeland maakt deel uit van een landelijke tour die de minister eind 2011 is gestart en haar in 2012 langs tal van initiatieven in het land brengt. De opbrengsten van deze tour worden gedeeld op de Facebookpagina.

(Voor meer informatie: Communicatie Ministerie OCW, Karin van Eerde, tel. 06- 150 38 178)


1.

Meer over...