Noodfonds ESM in Nederlands belang - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 20 september 2020
kalender

Noodfonds ESM in Nederlands belang

Met dank overgenomen van M.G.J. (Mark) Harbers i, gepubliceerd op donderdag 24 mei 2012, 12:19.

| Reageren

Noodfonds ESM in Nederlands belang

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer is vandaag akkoord gegaan met de oprichting van het Europese Stabiliteitsmechanisme, het ESM. Dit is een permanent Noodfonds om Europese landen en banken te helpen die in financiële problemen dreigen te komen.

Noodfonds is Nederlands belang

De instelling van het Fonds heeft de afgelopen dagen tot veel kritiek en onbegrip geleid. Wij begrijpen dat goed. Want waarom zetten wij vele miljarden opzij voor landen die hun zaakjes minder goed op orde hebben dan wij? En dat terwijl we zelf de buikriem aan moeten halen? De VVD steunt de oprichting van het Noodfonds echter vanwege ons eigen, Nederlandse belang. Het Noodfonds is op dit moment het best beschikbare middel om te voorkomen dat de financiële brand naar Nederland overslaat.

Wat is het Noodfonds eigenlijk?

Het Noodfonds is een pot met geld waar landen of banken die in financiële problemen dreigen te komen een beroep op kunnen doen. Het geld moeten ze gebruiken om hun zaken financieel zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. Daar staan, mede dankzij Nederland, zeer strenge voorwaarden tegenover. Landen die een beroep doen op het Fonds moeten bezuinigen, hervormen en snijden in de eigen uitgaven. Voldoen ze niet aan die voorwaarden, dan krijgen ze geen geld uit het Noodfonds.

Hoeveel gaat het Noodfonds ons kosten?

Alle 17 landen van de Eurozone leveren een bijdrage aan het Noodfonds, dus ook Nederland. We doen dit op twee manieren. Ten eerste stort elk land een geldbedrag direct op de rekening van het Noodfonds. Nederland draagt op die manier 4,6 miljard euro bij. Ten tweede stelt elk land zich garant voor nóg een bedrag. Dit geld wordt niet overgemaakt naar de rekening van het Noodfonds, maar elk land verklaart zich in principe bereid om dat extra geld te storten zodra dat nodig is. Nederland stelt zich op deze wijze voor 35,5 miljard garant. Dat zijn grote bedragen. Daarom is het goed te benadrukken dat Nederland dit geld niet kwijt is. Als we geld lenen is dat een lening waar we rente op ontvangen. Zodra er afbetaald wordt, zal Nederland vooraan staan.

Het Nederlands belang

De VVD is een partij die het Nederlandse belang altijd op de eerste plaats zet. Het Noodfonds is nodig om ons spaargeld, onze pensioenen, onze bedrijven en onze economie te beschermen. We helpen landen die er zelf een potje van hebben gemaakt, zoals Portugal en Griekenland, dan ook niet omdat we zo gek op ze zijn. We helpen deze landen om te voorkomen dat de brand in hun huis naar Nederland overslaat. En dat lukt het beste als we als Eurolanden samenwerken.

De problemen in landen als Griekenland zijn een groot gevaar voor onze economie, ons bankenstelsel en onze pensioenen. We leven immers niet op een eiland. Onze banken en pensioenfondsen hebben grote belangen in landen als Duitsland, Frankrijk of Spanje. Nederland leeft bovendien van de handel. Daar verdienen wij ons geld mee. Daar is onze welvaart op gebouwd. En een heel groot deel van die handel is met andere Eurolanden. Als zij in de in problemen komen, lijdt onze export naar die landen eronder en dat voelen we rechtstreeks in onze portemonnee.

Niemand weet wat het ons zou kosten als de Euro uit elkaar valt. Maar één ding is zeker: Nederland zal vanwege onze afhankelijkheid van de handel een van de zwaarst getroffen landen zijn.

Stabiliteit nu nodig

Het Noodfonds moet er zo snel mogelijk komen. Stel dat Griekenland in juni, na de verkiezingen aldaar, de euro zou verlaten. Of dat de harde strijd in Spanje om de economie en banken overeind te houden, wordt verloren. Dan kan er een domino-effect optreden: eerst lopen de economieën vast en vallen de Griekse banken om, maar al snel daarna kunnen ook de Spaanse of Italiaanse banken omvallen. Dat is een risico dat we niet mogen nemen. We kunnen onze kop niet in het zand steken en maar hopen dat de crisis vanzelf wel overwaait. Niets doen is geen optie. Daarom moeten we er alles aan doen zodat het Noodfonds tegen de zomer klaar staat. Alleen zo kunnen we er gerust op zijn dat ons land de op ons inbeukende financiële stormen doorstaat en onze welvaart behouden blijft.

Nederland blijft over zijn eigen geld gaan

Het Noodfonds is een afspraak tussen de 17 eurolanden. Het Fonds staat dus los van de Europese Unie. Brussel gaat er niet over. De EU krijgt niet meer macht. Nederland behoudt, een enkele uitzondering daargelaten, zeggenschap over hoe dit geld wordt uitgegeven en kan ook in de toekomst gewoon op de rem trappen. Bij alle belangrijke beslissingen moeten de Eurolanden het met z’n allen eens zijn. Anders gebeurt er niets. Dat betekent dat er zónder ons niks óver ons kan worden besloten. Zo kan Nederland ook nooit gedwongen worden om méér geld in het Fonds te storten als wij dat zelf niet willen. De Tweede Kamer had, heeft en houdt het laatste woord.

Er is één uitzondering en dat is als een land acuut geholpen moet worden. Bijvoorbeeld als het een dag later bankroet dreigt te gaan. Dan kan een besluit worden genomen met 85 procent van de stemmen. Nederland kan dan niet in zijn eentje dit besluit tegenhouden. Waarom zijn we daar mee akkoord gegaan? Omdat het Noodfonds daadkracht nodig heeft om effectief te kunnen zijn als we afstevenen op een financiële ramp. Omdat je wil voorkomen dat een land als Malta of Cyprus de redding van de euro en onze spaartegoeden zou kunnen blokkeren. Wat nu nodig is, is een daadkrachtig instrument om ons te wapenen tegen financiële rampspoed, geen oeverloos overlegorgaan.

Daarom steunen we het noodfonds in deze vorm. Het is op dit moment de beste manier om onze economie, onze banen, ons spaartegoed en onze pensioenen veilig te stellen. Het Noodfonds is dus in ons eigen belang.