Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart: De Battle van Opvoeden en Onderwijs, Amsterdam - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 9 augustus 2020
kalender

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart: De Battle van Opvoeden en Onderwijs, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 21 mei 2012
plaats Amsterdam
locatie Pieter Calandlaan 182 (Meer informatie: ABC Onderwijsadviseurs, Kathelijn Rombaut, tel. 06-31631535 of Communicatie Ministerie OCW, Sander van Dam, 06-15038391) Toon locatie
aanwezigen J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart i e.a.

In het kader van haar programma Ouders en School Samen neemt minister Van Bijsterveldt deel aan een discussieavond over ouderbetrokkenheid. Op het Callandlyceum in Amsterdam Osdorp gaan basisschoolleerlingen, leerlingen van het Calandlyceum, ouders, leraren en de minister aan de hand van prikkelende stellingen het gesprek aan over betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kinderen. Het programma start om 18.30 en loopt tot 21uur. Locatie: Pieter Calandlaan 182, Amsterdam (Meer informatie: ABC Onderwijsadviseurs, Kathelijn Rombaut, tel. 06-31631535 of Communicatie Ministerie OCW, Sander van Dam, 06-15038391)


1.

Meer over...