Schriftelijke vragen gesteld over compensatie na vliegvertraging

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 16 mei 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik met collega Attje Kuiken schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over compensatie na vertraging in de luchtvaart.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van de leden Bouwmeester en Kuiken (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van I&M en de minister van ELI over compensatie aan passagiers bij vertraging luchtvaart

1.

Herinnert u onze eerdere vragen over aantasting rechten vliegtuig passagiers?

2.

Heeft u kennis genomen van het advies van de advocaat-generaal aan het Europees Hof, dat bestaande Europese regelgeving en eerdere uitspraken van het Europese Hof betreffende het recht op compensatie bij vertraging van meer dan drie uur, annulering of overboeking onverkort gehandhaafd moeten worden?

3.

Bent u van mening dat luchtvaartmaatschappijen die hun passagiers op dit moment niet compenseren bij vertraging van meer dan drie uur, annulering of overboeking in strijd handelen met de geldende Europese regelgeving? Of bent u het eens met de lezing van luchtvaartmaatschappijen die menen dat hangende een nieuwe rechterlijke uitspraak geen compensatie hoeft te worden gegeven aan consumenten die een beroep doen op deze regelgeving?

4.

Bent u bereid om iedere luchtvaartmaatschappij die weigert om de bestaande Europese regelgeving over vertraging, annulering en overboeking zoals neergelegd in EG Verordening 261/2004 en het Sturgeon arrest hierop aan te spreken en hen, via de inspectie, te dwingen tot betaling over te gaan indien consumenten overeenkomstig deze regelgeving een beroep op compensatie doen aan maatschappijen? Zo nee, waarom niet?

5.

Bent u nu wel met ons van mening dat klachtafhandeling die onder verantwoordelijkheid van uw inspectie valt, sneller dan 6 maanden moet plaatsvinden of er anders een opschortende werking moet komen voor klachten?

Links