Schriftelijke vragen gesteld over de verschuiving van de verkoop van drugs

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 17 mei 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik met collega Jeroen Dijsselbloem schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van artikelen in het AD en op Nu.nl

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van de leden Bouwmeester en Dijsselbloem (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid & Justitie over de verplaatsing van de verkoop van drugs van het zuiden van het land naar Nijmegen

1.

Heeft u kennis genomen van de verplaatsing van de verkoop van wiet van Zuid-Nederland naar Nijmegen en over de scepsis van de Nederlander over de wietpas? (AD 9 mei 2012; Nu.nl16 mei 2012)

2.

Heeft u deze verschuiving verwacht? Zo ja, waarom heeft u de invoering van de wietpas toch doorgezet? Zo nee, hebben anderen u hiervoor gewaarschuwd? Zo ja, wat heeft u met deze waarschuwing gedaan?

3.

Bent u het eens met de uitspraak van de politie dat er geen sprake is van grote problemen in Maastricht, alleen meer overlast door straathandel? Vind u straathandel geen overlast? Kunt u zich voorstellen dat bewoners dit wel zo ervaren?

4.

Hebben andere gemeenten ook een verhoging van de verkoop van cannabis geconstateerd? Zo ja welke gemeenten?

5.

Bent u bekend met de peiling van Maurice de Hond over de wietpas waaruit grote scepsis spreekt van de Nederlander over de wietpas? Zo ja, wat is uw mening daarover?

6.

Deelt u de mening van de meerderheid van de bevolking dat de illegale handel en de daarbij behorende overlast op straat is toegenomen als gevolg van de wietpas? Zo nee, waarom niet? ja, waarom heeft u de wietpas ingevoerd?

7.

Als de bevolking gelijk heeft en de overlast is toegenomen als gevolg van de invoering van de wietpas, welke stappen gaat u dan nemen om de overlast terug te dringen?

8.

Op welke manier gaat u Nijmegen helpen om de toegenomen overlast te voorkomen en tegen te gaan?

9.

Bent u bereid de vragen te beantwoorden voor het debat met de Kamer over de wietpas?