Internationale defensiesamenwerking, NAVO-top Chicago, 20 en 21 mei

Met dank overgenomen van W. (Wassila) Hachchi i, gepubliceerd op dinsdag 15 mei 2012.

Over 5 dagen vindt de grootste NAVO-top ooit plaats in Chicago. Voor D66 staan drie zaken centraal. Allereerst het Amerikaans ongemak over Europa in de NAVO. Wij kennen de snoeiharde kritiek van Robert Gates, de voormalig minister van Defensie van de Verenigde Staten. Vrij vertaald, zei hij: "Europa moet aan de bak, zo niet, einde NAVO". Op deze kritiek moet een overtuigend Europees antwoord komen. Het tweede cruciale feit is de nieuwe defensiestrategie van president Obama. Daarin is Europa niet langer topprioriteit. Tot slot, de dalende defensiebudgetten van de NAVO en EU. Europese NAVO-landen hebben hun defensie-uitgaven de afgelopen twee jaar gekort met 45 miljard. Ongeveer het totale defensiebudget van Duitsland. Er wordt gesneden, zonder Europese regie en zonder NAVO-betrokkenheid.

De oplossingsrichtingen volgens D66? Op lange termijn een Europese veiligheidsmacht. En nu, direct, meer Euopese samenwerking. Zo snel mogelijk een Beneluxleger. Taakspecialisatie. Een ècht Europees buitenlandbeleid.

Als het gaat om internationale afstemming heeft minister Hillen van Defensie in zijn lezing in aanloop naar de top in Chicago, hand in eigen boezem gestoken. Elk land, ook Nederland, heeft bij het invullen van de bezuinigingen alleen maar naar binnen gekeken. Hij heeft niet gebeld met Duitse of Belgische collega's. Dat was een gemiste kans van het kabinet Rutte/Verhagen. Een gemiste kans die we nu moeten goedmaken. We kunnen niet afwachten op "organische samenwerking van onderaf" wat minister Hillen wil. D66 pleit voor het twee-sporenbeleid, zoals ook door de Adviesraad Internationale Vraagstukken omarmd, een top-down strategie van de EU èn een bottom-up aanpak voor verdieping van de bilaterale samenwerking.