Vervolgvragen gesteld over het contact met de alcohol en tabakslobby

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 16 mei 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik vervolgvragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vervolgvragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van VWS over contact met de alcohol en tabakslobby

1.

Herinnert u zich de beantwoording van mijn Kamervragen van 12 april 2012 en mijn vragen in het vragenuur van 15-05-2012? *

2.

Herinnert u zich de toezegging aan mij uit vragenuur 25-10-2011 ** dat u alle contacten met de alcohol en tabakslobby openbaar zou maken? Zo ja, waarom hebt u dit niet met betekenisvolle gegevens voor beide sectoren gedaan?

3.

De PvdA heeft om betekenisvolle informatie gevraagd, omdat deze transparantie bevordert en inzicht geeft over de invloed van de alcohol- en tabakslobby. Begrijpt de Minister dat de PvdA niet alle details wil weten, maar betekenisvolle informatie en dat het geheel uitblijven hiervan de controle onmogelijk maakt?

4.

Waarom geeft u de Kamer geen betekenisvolle informatie over contacten met de alcohol- en tabakslobby, maar stuurt u vage en nietszeggende lijstjes over gesprekken, maar niets over inhoud? ***

5.

Waarom verwijst u in Kamervragen om informatie over contact met de lobby naar een WOB verzoekt? Bent u het met de PvdA eens dat Kamerleden recht hebben op informatie en niet afhankelijk morgen zijn van een WOB procedure van een journalist? *

6.

Waarom is gestopt met het maken van verslagen van directeuren overleg alcohol? Vindt u dit transparant?

7.

Waarom worden geen versalgen gemaakt met betekenisvolle informatie van gesprek met tabakslobby? Acht u dit transparant?

8.

Waarom worden er geen gespreksverslagen gemaakt van bijeenkomsten en gesprekken tussen uw ministerie en de alcohol- en tabakslobby, zoals dat in Europa wel gebeurd?

9.

Klopt het dat onder uw verantwoordelijkheid als minister door ambtenaren een bezoek aan de sigarettenfabriek en bierfabriek zijn geweest? Zo ja, waarom vermeldt u dit niet?

10.

Waarom bent u van mening dat u transparant bent over de contacten met de alcohol -en tabakslobby, terwijl er geen betekenisvolle gespreksverslagen met conclusies zijn?

11.

In antwoord op Kamervragen erkend u dat u als verantwoordelijk Minister volgens FCTC verdrag transparant moet zijn over contacten met de industrie, vindt u dat u hier met de gebruikte vage bewoordingen in antwoord op Kamervragen aan voldoet? ***

12.

Bent u bereid om vanaf nu lobbygesprekken tussen uw ministerie en de alcohol en tabakslobby vast te leggen in een gespreksverslag met daarbij de getrokken conclusies en betekenisvolle uitspraken? Zo nee, waarom niet?

13.

Praat u als minister van volksgezondheid met de alcoholindustrie over preventie en alcohol en tegelijk als minister van sport met dezelfde alcoholindustrie over sponsoring van sportevenementen?

  • 2457 Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de contacten met de alcohol- en tabakslobby (ingezonden 12 april 2012).

Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 mei 2012).

** 2011Z20871 Mondelinge vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending «Minister van tabak» (Zembla, 21 oktober 2011) (Ingezonden 25 oktober 2011).

*** 1362

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de tabakslobby die meespreekt in Den Haag (ingezonden 5 januari 2012).

Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (ontvangen 1 februari 2012) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011-2012, nr. 1223

Links