33259 NL - wetsvoorstel
Aanpassing van de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 mei 2012 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Zijlstra i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de maatregelen met betrekking tot langstudeerders (Stb. 2011, 368) op een drietal onderdelen aan te passen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek omdat het wenselijk is de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten aan te passen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf amendementen ingediend.

3.

Documenten

(26 stuks)

2 16 mei 2012, koninklijke boodschap, nr. 1     KST332591
Koninklijke boodschap
 
2 16 mei 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST332592
Voorstel van wet
 
2 16 mei 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST332593
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.