Stoom en hoge druk

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op vrijdag 11 mei 2012.
Ik weet nog precies waar ik was en wat ik deed. Op de dag dat de vliegtuigen
zich in de TwinTowers boorden. Of de dag dat Pim Fortuyn vermoord werd.
Daar is voor mij een dag bijgekomen: de dag dat dit Kabinet viel. Na 7 weken
koortsachtig onderhandelen. Het was zaterdag 15.00 en ik kreeg een SMS-je van
Stef Blok. Het was over en uit.

Verbijstering. Het regeren en gedogen ging niet gemakkelijk. Maar er werd
keihard gewerkt. En er werden opzienbarende resultaten bereikt. We stonden
aan de vooravond van ingrijpende en dringend noodzakelijke veranderingen. En
dan dit. Daar word je niet vrolijk van.

Direct daarna brak een hectische tijd aan. Met ingelaste fractievergaderingen,
portefeuillehouder-overleg, perscontacten, besprekingen met
belangenverenigingen, omgegooide agenda’s, afgezegde afspraken en
koortsachtig partijberaad. Hete hangijzers moesten al dan niet controversieel
worden verklaard, voorbereide moties moesten worden ingetrokken of
uitgesteld, met nieuwe politieke voor- en tegenstanders moest opnieuw
worden afgestemd, verkiezingsdata moesten worden vastgesteld,
verkiezingsonderwerpen moesten worden gekozen en kandidaten moesten
worden gesteld. Inderdaad, onder stoom en hoge druk wordt alles vloeibaar

Tsja, verkiezingen dus. Ik heb me inmiddels weer blijmoedig kandidaat
gesteld. De campagne begint langzaam op gang te komen. Ik hou er wel
van: bijeenkomsten bezoeken, zalen toespreken, politieke debatten voeren,
toespraken houden, folders verspreiden, handjes schudden, klapzoenen uitdelen,
marktpleinen afstruinen, braderieën aflopen en terrassen bezetten. In de krant,
op TV, voor de radio. Heerlijk. Weer even lekker onder de mensen.

Ik heb het er graag voor over. Want er ligt nog belangrijk werk dat afgemaakt
moet worden: terugdringen van de staatsschuld, een betere economie, meer
werkgelegenheid, een kleinere overheid, minder belasting en meer veiligheid.
Daarnaast wil ik m’n werk voor het Midden- en Kleinbedrijf, de ZZP-ers en het
toerisme graag doorzetten. Er is nog zoveel te doen.....

Dus, ik hoop u deze zomer nog tegen te komen. Bij voorkeur ergens in Drenthe.
Want dat is mijn thuisbasis, daarop ga ik me concentreren. Als het kan gaan we
het gesprek aan en als het moet een debat. Ik ga me sterk maken voor een extra
termijn van 4 jaar in Den Haag. Als Liberale Drent in het Parlement.