Congres: Kansen voor Werk bij Multiproblematiek, Nieuwegein - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 2 april 2020
kalender

Congres: Kansen voor Werk bij Multiproblematiek, Nieuwegein

Ophaalbrug in Nieuwegein
datum 31 mei 2012
plaats Nieuwegein
locatie NBC Toon locatie
aanwezigen P. (Paul) de Krom i e.a.
organisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Toelichting

Op dit congres staat de vraag centraal welke kansen de drie decentralisaties gemeenten bieden om ook voor burgers met multiproblematiek een effectieve aanpak in de dienstverlening te organiseren? Het gaat dan om een aanpak die primair gericht is op werk en anders op meedoen of op het stabiliseren van de situatie van burgers met meervoudige problemen.

Gemeenten staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. De grote decentralisaties in het sociale domein op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en onderwijs hebben tot gevolg dat gemeenten straks meer verantwoordelijkheden en taken krijgen in de ondersteuning van burgers die het zonder een steuntje in de rug, niet redden in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Dit zijn vooral de burgers met meervoudige problemen.

Al deze ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de toekomstige inrichting van de dienstverlening door gemeenten. Veel ‘oude’ instituties zullen plaats maken voor nieuwe denkwijzen. Maar decentralisaties bieden ook kansen voor effectievere en efficiëntere inrichting, met een scherp oog voor participatie in betaald werk en als dat niet mogelijk is, voor andere vormen van meedoen.

Voor wie

Het congres wordt georganiseerd voor professionals, werkzaam in het gemeentelijke domein op de terreinen van werk en inkomen, onderwijs, zorg en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast zijn ook beleidsmakers, managers, bestuurders en andere netwerkpartners van de gemeenten van harte welkom. De deelname is kosteloos. Meer informatie over het congres is te vinden op www.multiproblematiekenwerk.nl.


1.

Meer over...