33253 - Wijziging van enkele zorgwetten ter waarborging van continuÔteit, kwaliteit en bereikbaarheid van zorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10†mei†2012 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Schippers†i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliŽntenrechten zorg en enkele andere wetten te wijzigen teneinde te waarborgen dat tijdig risicoís voor de continuÔteit van zorg worden gesignaleerd, bij een voorgenomen concentratie van een of meer zorgaanbieders de effecten op de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg alsmede de belangen van cliŽnten en personeel zorgvuldig worden meegewogen, alsmede in geval van ernstig tekortschieten in de kwaliteit van de zorgverlening als gevolg van de organisatiestructuur van de zorgaanbieder, de zorgaanbieder zo nodig kan worden verplicht wijzigingen in deze organisatiestructuur aan te brengen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliŽntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuÔteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en 24 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(127 stuks)

2 10†mei†2012, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST332531
Koninklijke boodschap
 
2 10†mei†2012, voorstel van wet, nr. 2     KST332532
Voorstel van wet
 
2 10†mei†2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST332533
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.