Schriftelijke vragen over kosten van hotelkamers

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 26 april 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van EL&I over de kosten van hotelkamers naar aanleiding van een onderzoek van de Consumentenbond.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Economie, Landbouw & Innovatie over de kosten van hotelkamers

1.

Heeft u kennis genomen van het onderzoek van de Consumentenbond over de marktmacht van boekingssites over de prijs van hotels?

2.

Herinnert u zich mijn eerdere vragen over de hoge kosten die boekingssites voor hotelkamers in rekening brengen?[2] Bent u nog steeds van mening dat er geen reden tot zorg?

3.

Wat is uw reactie op de bevindingen van de consumentenbond dat de strikte voorwaarden die boekingssites hanteren met betrekking tot de prijsstelling hotelkamer de oorzaak is dat hotels op hun site andere prijzen hanteren dan wanneer telefonisch wordt geboekt? In eerdere beantwoording noemde u dit vrije prijsvorming, vind u dat nog steeds?

4.

Onderschrijft u de constatering van de Consumentenbond dat boekingssites door hun strikte voorwaarden een prijsopdrijvend effect op hotelkamers hebben en dat mensen dus teveel betalen?

5.

Heeft de consumentenautoriteit voldoende mensen en mogelijkheden om hier onderzoek naar te doen? Zo ja, waar blijkt dat uit?

6.

Welke rol ziet u voor de consumentenautoriteit weggelegd in de communicatie hierover naar consumenten? Hebben ze hiervoor voldoende mogelijkheden?