Hervormen.Nu!

Met dank overgenomen van J.P. (Joris) Backer i, gepubliceerd op zaterdag 28 april 2012, 1:50.

Het D66 Congres in Rotterdam, jl zaterdag, had als thema Hervormen.Nu! Het kon niet beter gekozen zijn en niet juister getimed. Maar er bestaat ook zoiets als toeval in de politiek…!

Want wie rekende na zeven weken een fietsende premier te zien en handen om de schouders van de gedoogkoning Wilders nog op een breuk? De premier boog steeds voor diens wensen en relativeerde zijn nukken. Ook als het objectief gezien te gek was (Polen meldpunt, de Turkse President etc.). Kortom, vele Binnenhof ‘watchers’, waaronder ikzelf, hadden de conclusie getrokken dat deze mannen aan elkaar gelijmd zaten als lotsverbonden drenkelingen in een reddingsboot op wilde zee.

Toen het in de loop van de dag in het Rotterdamse Luxor Theater begon te gonzen van de geruchten, steeg de temperatuur in de zaal bijna tastbaar. Het Catshuisakkoord was er niet gekomen, het was einde oefening voor het gedoogavontuur. Alexander Pechtold hield een van zijn beste speeches ‘ever’ en voelde het moment goed aan. Vanzelfsprekend ging de media aandacht niet naar hem uit, maar naar Rutte en vooral - zoals steeds deze bizarre politieke jaren- naar Wilders. Ten onrechte, zo bleek deze week, maar dat zeggen we ‘met de kennis van nu”.

In de dagen erna heerste opluchting, ongeloof en “wat nu’? Ontwenningsverschijnselen waren te zien bij Stef Blok (VVD) in Buitenhof. Hij zat nog in de mentale gesteldheid dat de VVD in zijn eentje hier in ons land de dienst uitmaakt. Met, ach ja, een bedrijfsongelukje met de PVV. Sorry, Stef, het ligt even anders.

Dat bleek enkele dagen later.

Vrijdag jl. kon Stef zijn knopen tellen en had hij niets te willen. Het Wandelgangenakkoord waar D66 veel van zijn Hervormen. Nu ! in had kunnen realiseren was de reddingsboei waar de VVD en het CDA zich aan konden vastklampen. Landsbelang had in een onwaarschijnlijke ontknoping gezegevierd over Het Rechtse Vingers Aflikken.

Maar laten we het niet toedekken: landsbelang zoals wij als sociaal liberalen dat zien. Want een analyse van het akkoord leert dat het heel goed aansluit op ons D66-verkiezingsprogramma ANDERS JA! (2010).

Ik heb zelfs even stiekem het Buitenhof - filmpje teruggekeken (zie deze website), een optreden waarin ik in 2010 zelf onze plannen mocht toelichten, in debat met de collega van Groen Links. Het valt je dan wel op dat de politiek met de AOW - leeftijdverhoging inmiddels zes jaar (!) vertraging heeft opgelopen, want de verhoging met een maand per jaar stond al sinds 2006 in ons verkiezingsprogram. Groen Links had een andere oplossing (die niet zal werken), maar heeft zich op dit en op andere onderwerpen aangesloten bij de CU en D66 om ons eigenbelang in Europa veilig te stellen. Hulde en respect ook voor Jolande Sap die een grotere interne weerstand zal moeten overwinnen dan Alexander Pechtold in onze kring.

Het Wandelgangenakkoord is niet perfect maar zeer waardevol. Een is een waterscheiding in het politieke stromenland, waar D66 vanuit eigen kracht vorm aan heeft gegeven. Maar je kan niet in twee dagen alles goedmaken wat in jaren is nagelaten of verkeerd is gegaan. De versnelling van de leeftijdsverhoging van de AOW met twee resp. drie jaar in de jaren na 2013 is een goed compromis. Natuurlijk, op BTW verhoging zat niemand te wachten en ook de WW -oplossing is niet ideaal. Maar terugdraaien van de bezuinigingen op cultuur (en het lage BTW tarief wer terug!), onderwijs en ontwikkelingsamenwerking wel! Het zijn alles tezamen zeer ingrijpende maatregelen, die alle burgers in ons land gaan raken. Minister de Jager mag ze nu verder gaan uitwerken.

Alexander Pechtold had het in zijn Congresspeech al aangekondigd: “Wij hebben wel een visie. Het betere alternatief. Dat op dit cruciale moment in de Nederlandse politiek de doorbraak forceert die nodig is om Nederland opnieuw uit te vinden. Zoals de hervormingsgezinde liberalen in het verre verleden deden.”

Hij heeft de daad bij het woord gevoegd deze week. Goed gedaan!

Joris