Schriftelijke vragen gesteld de Oostvaarderskliniek in Almere

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 17 april 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een artikel in het AD over de angstcultuur in de Oostvaarderskliniek.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de Oostvaarderskliniek TBS

1.

Heeft u kennis genomen van het bericht in het Algemeen Dagblad over de angstcultuur in de Oostvaarderskliniek in Almere? (zie de link)

2.

Is het waar dat er een gebrekkig alarmsysteem is in de Oostvaarderskliniek? Zo ja, hoe lang al en is ooit overwogen om deze te vervangen? Zijn er andere Tbs-instellingen, JJI’s, en PI’s met een gebrekkig alarmsysteem?

3.

Hoe moet worden voorkomen dat personeelsleden problemen die op de afdelingen spelen niet melden, uit angst voor de reactie van de directie?

4.

Is het denkbaar dat een kliniek ‘conform het protocol’ handelt bij incidenten, maar dat het geen garantie is voor de positie van het personeel?

5.

Hoe beoordeelt u het verwijt van mr. Knoester nl. dat “gebrek aan transparantie kenmerkend voor de hele sector” is? Welke gevolgen kunnen kleven aan het slecht of niet oppakken van een melding van incidenten?

6.

Was het u bekend dat cliënten incidenten niet durven te melden? Zo nee, bent u bereid onderzoek te doen onder cliënten en personeelsleden om te kijken of er een probleem is en hoe groot dat probleem is? Zo nee waarom niet? Zo ja, wie zal dan het beste dat onderzoek kunnen verrichten zodat zowel de patiënten als de personeelsleden zich vrij voelen om mee te werken aan dat onderzoek?

Links