Schriftelijke vragen over tweedeling in de zorg door de eigen bijdrage in de GGZ

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 17 april 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een artikel in het Medisch Contact.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over tweedeling in de zorg als gevolg van de eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ

1.

Bent u op de hoogte van het bericht in Medisch Contact waarin het verschenen rapport van het Nivel over de effecten van de eigen bijdragen in de tweedelijns GGZ besproken wordt?

2.

Bent u op de hoogte van de conclusies van het Nivel dat cliënten die het meest aangeven het zorggebruik te gaan verminderen na de invoering van de eigen bijdrage te vinden zijn in de Jeugd-GGZ 18+ en de verslavingszorg en met name verslavingsproblematiek hebben?

3.

Bent u op de hoogte van de conclusie van het Nivel dat de cliënten met een maandinkomen van 0 tot 1000 euro per maand vaker aangeven te gaan stoppen met hun behandeling dan het zorggebruik te verminderen? Bent u op de hoogte van het feit dat in het onderzoek 70 % van de ondervraagden aangeeft een inkomen te hebben tussen de nul en 1000 euro? Wat vindt u van deze bevindingen?

4.

Bent u op de hoogte dat personen met lage inkomen voor deze beslissing de inkomensgevolgen als belangrijkste beweegreden gebruiken en dat de mate van ervaren ernst van de klachten en de ervaren noodzaak van de zorg over het algemeen vaak nauwelijks een rol lijken te spelen in de overweging om het zorggebruik te veranderen? Wat vindt u van deze bevindingen?

5.

Bent u op de hoogte van de conclusie van het Nivel dat mensen met een hoger inkomen vaker naar een vrijgevestigd psycholoog of psychiater gaan en dat daar het aantal cliënten dat aangeeft het zorggebruik te verminderen dan ook het laagst is (met een inkomen hoger dan 2000 euro)?

6.

Zijn dit de effecten die u beoogd had met het invoeren van de eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ? Zo ja, kunt u dit beargumenteren? Zo nee, wat vindt u van deze effecten en wat gaat u doen om deze effecten te voorkomen?

7.

Bent u met ons van mening dat de maatregel leidt tot tweedeling van zorg; zij die het kunnen financieren zoeken en krijgen zorg en zij die het niet kunnen betalen zien om die financiële reden af van (hard nodige) zorg? Was dit de bedoeling van uw maatregel? Zo nee, wat gaat u doen aan deze tweedeling van zorg?

Links